Kirjoittaja Aihe: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan  (Luettu 71605 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa Pirska

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 6624
 • Vihaaja
Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« : 29.07.13 - klo:15:52 »
Näyttää, että Räsäsen puheen linkki ei välttämättä aukea, joten kopioin tähän hänen puheensa kokonaisuudessaan.

Päivi Räsänen
6.7.2013 Kansanlähetyspäivät, seminaari
Kristittynä maallistuneessa yhteiskunnassa
-kristillinen ihmiskuva haastettuna

Seurakunnat myyvät kirkkoja! Eilisen päivän Iltalehden pääjuttu kertoi
samasta kehityksestä, jota olemme viime vuosina nähneet muissa Euroopan
maissa. Viime kesänä olin juhlapuhujana tilaisuudessa, jossa vihittiin entisen
Konnunsuon keskusvankilan tilat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen
käyttöön. Tilaisuus kosketti minua erityisellä tavalla, sillä olen elänyt
lapsuuteni tuolla kylällä ja juhla järj
estettiin entisessä lapsuudenkodissani.
Vankilan museoitu kirkko oli muuten
entisellään, saarnatuoli ja kirkonpenkit
paikoillaan ja hyvässä maalissa, mutta altta
rilta oli poistettu risti. Poistetun
ristin jälki näkyi muuta pintaa vaaleampana.
Mieleeni nousivat lapsuuteni jumalanpalve
lukset, joissa vangit ja henkilökunta
olivat Jumalan sanan äärellä. Poistettu risti museoidussa kirkossa nosti esiin
ajatuksia niistä varhaisen kristillisen
seurakunnan vahvoista alueista, joissa
nyt kaupunkikuvaa hallitsevat minareetit kirkon tornien sijaan – tai ne
ateistiset valtiot, joissa kirkot on muut
ettu uimahalleiksi tai teattereiksi. Tuo
sama keskitys on nyt menossa Euroopa
ssa ja Suomessa, jossa kirkkojen
käyttöaste laskee ja kirkkoja myydään talousvaikeuksissa.
Reilun kymmenen vuoden sisällä on tapahtunut dramaattinen romahdus
suomalaisten uskossa kristinuskon perusnäkemyksiin. Kirkon
tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan vuonna 1999 Jeesuksen
ylösnousemukseen uskoi 69 prosenttia suomalaisista, vuonna 2011 enää 36
prosenttia. Vuonna 1999 77 % suomalaisista uskoi, että Jeesus on Jumalan
poika, 2011 41 %. Väitteen ”Jeesus palaa
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita
allekirjoitti vuonna 1999 60 % suomalaista, kaksi vuotta sitten 28 %. Nämä
luvut kertovat siitä, että joudumme
yhä enemmän uimaan vastavirtaan. Vaikka
kirkkomme on yhä enemmistökirkko, kristillisen uskon perusopetukset eivät
enää ole enemmistönäkemyksiä.
Kirkoilla ja kristillisillä järjestöillä
on ollut paljon suurempi vaikutus
yhteiskunnan vakauteen, turvallisuuteen ja talouteen kuin usein osataan
ajatella. Lastensuojelu, ihmisarvon ja
ihmisoikeuksien kunnioitus samoin kuin
muu lainsäädäntömme ja sivistyksemme perusta on nojannut vahvasti
kristinuskon mukanaan tuomaan ihmiskuvaan. Rehellisyys, työmoraali ja
esivallan kunnioitus ovat edellytyksenä sille, että saamme verotuloja, joilla
hyvinvointia voidaan ylläpitää. Tasapai
noiset perheet, kestävät avioliitot ja
vastuullinen vanhemmuus ovat edellyt
yksiä lasten ja nuorten kehitykselle.
Tällä hetkellä elämme Suomessa ja Eu
roopassa sellaista historian vaihetta,
jossa paine kristillisen uskon vaikutus
piiristä irrottautumiseen kasvaa.
1

Kun apostoli Paavali toisessa kirjeessään Timoteukselle kuvaa viimeisten
päivien vaikeita aikoja, sanat sopivat
hyvin tähän aikaan. 2. Tim. 3:1-5.
Ihmiset ovat silloin nautintoa eli mielihyvää enemmän kuin Jumalaa
rakastavia, vaikka heissä on jumalisuuden ulkokuori.
Mielihyväkulttuuri normittaa seksuaalietiikkaa ja viihdemaailmaa ja
hedonismin huipennus on huumeriippuvuus, joka lopulta tuhoaa monen
nuoren elämän. Mielihyvästä on tullut aikamme suosituimpia epäjumalia,
jonka eteen ollaan valmiit
uhraamaan jopa oma terveys ja henki. Mielihyvän
asettaminen korkeimmaksi arvoksi ja
elämän tarkoitukseksi ei kuitenkaan
tuota hyvinvointia, vaan suunnattomasti pahoinvointia yhteiskuntaamme.
Hedonismin perusviesti on se, että sinun
pitää kuunnella omia tunteitasi ja
toimia niiden mukaan. Hedonismi on er
ityisen tuhoisa perheiden ja avioliiton
kannalta. Avioliiton asemaa kuvastaa se, että tällä hetkellä jo yli puolet äitien
esikoisista ja 40 % kaikista lapsista syntyy avioliiton ulkopuolella, pääasiassa
avosuhteissa. Kun maassamme solmitaan vuodessa 24 000 avioliittoa, niin
samassa ajassa eroaa 14 000 avioparia.
Lapset ja nuoret ovat yhteiskunnan ar
vojen seurausten tehokkain mittari.
Arvomurroksen myötä olemme niin Suomessa kuin koko Euroopassa
todistamassa tilannetta, jossa ennätyksellisen taloudellisen hyvinvoinnin
keskellä pesii ennen näkemätön henkinen pahoi
nvointi. Lasten psykiatrisen
hoidon tarve, etenkin masentuneisuus on lisääntynyt. Huostaanottoa ja kodin
ulkopuolelle sijoitusta tarvitsevien last
en määrä kasvaa jatkuvasti. Asiantuntija
valiokunnassa totesi nykylapsen hyvinvointia eivät uhkaa niinkään
vanhempien työelämän vaatimukset, v
aan vapaa-ajan hedonistiset valinnat.
Lutherin terävät sanat osuvat myös mei
dän ajallemme: "Mitä hyötyä olisi siitä,
että omistaisimme ja tekisimme ka
iken muun ja olisimme kuin pelkkiä
pyhimyksiä, jos jättäisimme suorittama
tta sen, minkä vuoksi pääasiallisesti
elämme, nimittäin nuorison hoidon? Luulen myös, ettei mikään ulkonainen
synti paina maailmaa Jumalan edessä niin raskaana ja ansaitse niin hirveää
rangaistusta kuin juuri se, jonka teemme jättäessämme lapset vaille
kasvatusta."
Arvojen välistä taistelua käydään hyvin pitkälti kielen avulla, kaappaamalla
käsitteet, esimerkiksi rakkaus, vapaus ta
i tasa-arvo uusiin tulkintoihin. Onko
rakkaus omista mielihaluista luopumista
toisen hyväksi vai omien mielihalujen
noudattamista silloin kun se tarkoittaisi vaikkapa puolison hylkäämistä?
Kristillisen ihmiskuvan perusta
löytyy Raamatun alkulehdiltä,
luomiskertomuksesta. Jumala loi ihmi
sen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen,
mikä merkitsee jokaisen ihmisen ainutke
rtaista ja jakamatonta ihmisarvoa ja
oikeutta elämään. Siihen perustuu my
ös ihmisen elämän erityinen arvo,
elämän pyhyys, muun luomakunnan keskuudessa. Toiseksi Jumala loi
ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asetti
avioliiton, mikä merkitsee perustaa
sivilisaatiolle, yhteiskunnan jatkuvuudelle ja uusiutuvuudelle. Kolmanneksi
luomiskertomus kertoo raadollisesta
todellisuudesta, syntiinlankeemuksesta,
mikä on oleellinen osa Raamatun ihmiskuv
aa. Elämme sellaista aikaa, jossa
2

kaikki nämä kristillisen ihmiskuvan lähtökohdat on kyseenalaistettu, ihmisen
elämän erityinen arvo ja pyhyys, avio
liiton asema naisen ja miehen välisenä
liittona ja synnin todellisuus ihmisen elämässä. Luomiskertomuksen
ihmiskuva ulottuu läpi Raamatun ja av
autuu ristin sanomassa. Jumala antoi
oman Poikansa kuolemaan ristillä puolestamme sen tähden, että olemme
Jumalan kuvina arvokkaita hänen silmissään
ja siksi että olemme syntisiä.
Viidennen, nuorimman lapsemme synnyttyä ja uutta perheenjäsentä koko
perheen kesken ihastellessamme parin vuoden vanha tyttäremme esitti
toiveen, voisinko seuraavaksi synnyttää perheeseemme kissan. Vastasin, että
se ei valitettavasti äidiltä onnistu, jolloin hän kysyi, että voisiko sitten isi
synnyttää kissan.
Tyttö ei taida olla ainoa, jolla ih
miskuva on hämärän peitossa. Raamatun
kuvauksen mukaan ihminen ei ole syntynyt sattumalta, Jumala on luonut
hänet. Muun luomakunnan keskellä juuri ihminen on luotu Jumalan kuvaksi,
ainutkertaisen arvokkaaksi, ja siksi ihmisen elämä on pyhää.
Elämä arvo ja samalla oikeus elämään kyseenalaistetaan useimmiten silloin,
kun ihminen on heikoimmillaan, elämän alku- tai loppupäässä.
Abortti on Suomessa vaiettu tabu, Pandoran lipas, jonka avaamisen
seurauksia pelätään. Aihe koskettaa kuit
enkin paljon laajempaa joukkoa kuin
ajattelemme. Aborttilain säätämises
tä lähtien on tehty yli puoli miljoonaa
aborttia. Tällä hetkellä keskeytetään noin 10 000 raskautta vuodessa eli yli 30
joka päivä. Keskuudessamme on satoja t
uhansia naisia, jotka ovat omassa
kehossaan kokeneet abortin, saman verran isiä, kymmeniä tuhansia
abortteihin osallistuneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja satoja lakien
säätämisestä vastuullisia päättäjiä.
Aiheeseen liittyy vastuun siirtelyä, mutta myös vaiettua surua ja syyllisyyttä.
Vastaanotollani 80-vuotias nainen kert
oi riipaisevasti kantaneensa yksin
syyllisyyden taakkaa ja sen raskaita seurauksia nuoruudestaan saakka.
Lääkärit ja hoitajat tietävät, mitä
abortissa tapahtuu ja monet suorittavat
työtään rikki revityllä omalla tunnolla.
Elämän hintaa arvioidaan rahassa,
kun sikiöseulontojen kustannuksia
verrataan vammaisten ihmisten elinkustannuksiin. Löydettyihin sairauksiin ei
ole tarjolla parantavaa hoitoa vaan jo alkaneen elämän lopettaminen. Vaikka
sikiödiagnostiikan yhteydessä ko
rostetaan perheen omaa valintaa,
seulontaohjelman järjestämisellä vies
titään, etteivät vammaiset ole
varauksetta tervetulleita keskuuteemme.
Kun maahamme ajettiin sallivaa aborttila
kia, abortin puolesta argumentoitiin
sikiön olevan vain umpilisäkkeeseen verrattava kudoskappale naisen
ruumiissa. Naiselle tuli saada oikeus päättää oman kehonsa käytöstä.
Hedelmöityksen jälkeen ihmisen kehityksessä ei ole mitään ratkaisevaa
käännekohtaa, jossa sikiön voitaisiin katsoa saavuttaneen ihmisyyden.
Ensimmäiset merkit kehittyvästä keskushermostosta nähdään alkion
kolmannen elinviikon alussa ja viikon kuluttua sydän aloittaa toimintansa, siis
3

kauan ennen aborttirajoja. Seitsemän viikon ikäisen alkion keskushermoston
on todettu lähettävän impulsseja elimistöön. Kahdeksannella viikolla on voitu
rekisteröidä sikiön EEG eli aivosähkökäyrä.
Abortti-ikäinen lapsi ei ole tunnoton kudoskappale, vaan yksilö, joka kykenee
tuntemaan kipua. Eläinsuojelulaki ant
aa paremman suojan lopetettavalle
eläimelle kuin aborttilaki syntymättö
mälle lapselle. Eläimelle ei saa
teurastettaessa tuottaa kipua, mutta aborti
n kivuliaisuudesta ei uskalleta edes
keskustella.
Aborttia puolustetaan sillä, että sikiö
ei ole ihmispersoona, vaikka onkin
hedelmöityksestä lähtien biologinen ihmisyksilö. Persoonan kriteereiksi on
asetettu tietoisuus itsestä, tu
levaisuuden ja menneisyyden tajuaminen ja
kommunikointikyky. Ominaisuudet kuvaavat
ihmislajille ominaisia piirteitä
mutta ovat ihmisyyden ehdoiksi mielival
taisia. Kriteereitä eivät täytä
vastasyntyneet tai muutaman kuukauden ikäiset lapset, eivätkä syvästi
kehitysvammaiset tai dementoituneet aikuiset.
Läntisen Euroopan maista ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa
terveydenhuollon henkilöstöllä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä
vakaumuksen perusteella suorittamasta abor
tteja tai laatimasta niihin liittyviä
lausuntoja. On kestämätöntä puolus
taa omantunnon vapauden puutetta sillä,
että näin vaikeutettaisiin aborttioikeuden toteutumista. Missään muussa
maassa näin ei ole käynyt.
Euroopan neuvosto edellytti vuonna 2010, että kaikkien jäsenmaiden tulee
turvata hoitohenkilökunnalle omantunnonvapaus kieltäytyä abortin tai
eutanasian suorittamisesta. Sekä Maa
ilman että Suomen lääkäriliitot ovat
saman vaatimuksen takana.
Kysymys elämän alkamisesta on myös kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta
vakava, koska ihmisen elämän pyhyys perustuu siihen, että jokainen ihminen
on luotu Jumalan kuvaksi. Jumalan pojan ihmisyys ei alkanut siitä, kun hän
syntyi Beetlehemin seimeen, vaan siitä, kun hän yhdeksän kuukautta aiemmin
sikisi Marian kohtuun. Jos Jumala katsoi
pienen ihmisalkion riittävän ihmiseksi
tullakseen siihen muotoon, miten me voisimme kyseenalaistaa
syntymättömän lapsen oikeuden elämään?
Sifra ja Pua, kaksi rohkeaa israelilais
ta naista harjoittivat kätilön tointa
Mooseksen syntymän aikoihin Egyptissä
. Egyptin kuningas yritti valjastaa
heidät toteuttamaan suunnitelmaansa su
rmauttaa kaikki israelilaiset
poikalapset. Kätilöt kuitenkin pelkäsivä
t Jumalaa ja jättivät pojatkin eloon.
Abortista ei pidä vaieta, mutta siitä puhuttaessa tarvitaan ennen muuta
kuoleman rajan ylittävää anteeksiant
amisen ja armon sanomaa. Tässä
kristityillä on etuoikeus rohkeasti pitää esillä lain ja evankeliumin sanomaa ja
samalla puolustaa jokaisen Jumalan kuvaksi luodun elämää.
Lähes 80 % suomalaisista on ilmaissut k
annattavansa eutanasialakia. Olisiko
nyt tilausta viidennen käskyn selitykselle? Eu
tanasia ei tarkoita tarpeettomien
hoitojen riisumista vaan potilaan
elämän lopettamista esimerkiksi
4

myrkkyruiskeella.
Saattohoito on kehittyneempää kuin koskaan historiassamme. Kipua ja
ahdistusta voidaan hallita ja kärsivä potilas voidaan tarvittaessa sedatoida,
vaivuttaa uneen. Kuolemaa ei voi tarkastella vain yksilön oman valinnan
näkökulmasta. Kuolema on mitä suurimmassa määrin yhteisöllinen asia.
Itsemurha koskettaa kipeästi kymmenien,
jopa satojen ihmisten elämää.
Sama koskee eutanasiaa, jota puolustetaan sillä perusteella, että ihmisellä
tulisi olla oikeus päättää omasta kuolinhetkestään.
Lääkäriharjoittelussa kohtasin vanhuksen, joka kertoi halvaannuttuaan
masentuneena kyselleensä lääkäriltään: “Mitä hyötyä meistä raihnaisista
vanhuksista kenellekään on? Joutaisimme kuolla pois.“ Hän sai vastauksen: ”
Te suoritatte yhteiskunnan tärkeintä teht
ävää, sillä te opetatte meille, mitä on
lähimmäisen rakkaus.” Ymmärsin vi
estin. Huolenpidosta riippuvat
lähimmäisemme voivat avuttomuudellaan nostaa yhteisöstämme esiin arvot,
jotka lopulta ovat menestyksemme kannalta
avaintekijöitä. Yhteiskunta, joka
rakentuu lähimmäisen rakkauden, ihmisarvon kunnioituksen ja keskinäisen
huolenpidon varaan, kestää vaikeinakin aikoina. Historiakin osoittaa, että
yhteiskunta, joka menettää nämä arvot,
luhistuu – ajatellaanpa vaikka natsien
hallitsemaa Saksaa.
Eutanasialailla viestittäisiin vammaist
en ja sairaiden elämän arvottomuutta.
Hollannissa merkittävin syy eutanasian pyytämiseen ei ole kipu, vaan
yksinäisyys ja riippuvuuden pelko muiden avusta. Kuolemantoive sisältää
usein kysymyksen: ”Olenko jo tarpeeton?” Kyselyyn ei tule vastata
kuolinpiikillä, vaan välittämisellä ja tasokkaalla saattohoidolla.
Eutanasiavaatimukset ovat aikamme arvomurroksen hedelmää. Pinnallinen
mielihyväkulttuuri ajaa ihmiset pakenemaan elämän rajallisuutta kuolemaan.
Jos elämän tarkoitus määrittyy mielihyv
än tavoittelun kautta, sairauden tai
vammaisuuden tuomat rajoitteet näyttävät tuhoavan elämän mielekkyyden
tyystin. Nykyihmisen on vaikea hyväksyä, että heikkous ja kärsimykset
kuuluvat elämään.
"Jos Jumala on kuollut, silloin kaikki on sallittua." Tällä lauseella kirjailija
Dostojevski ilmaisi Jumalasuhteen ja moraalin välisen yhteyden. Todellinen
etiikka, oikean ja väärän erottaminen nousee siitä, että ihminen on teoistaan
vastuullinen itsensä yläpuolella olevan auktoriteetin, Luojansa edessä. Jos
Jumalaa ei ole olemassa, ihminen itse
jää oman moraalinsa mitaksi ja
määrittäjäksi. Etiikasta tulee suhteellista
ja tilannesidonnaista. Kuka voi silloin
lopulta sanoa, onko toisen ihmisen elämän lopettaminen väärin, ajatellaanpa
sitten terrori-iskuja, etnisiä puhdi
stuksia tai raskaudenkeskeytyksiä?
Johdonmukaisimmillaan tässä ajattelussa ihmisellä ei ole sinänsä mitään
moraalista erityisasemaa tai hänen eläm
ällään mitään erityistä arvoa oman
lajinsa perusteella eläinkunnan keskellä. Ihmisen arvo määräytyy lähinnä sen
perusteella, miten laadukasta ja kehittynyttä hänen elämänsä on ja miten
paljon hänellä on arvoa muille ihmisille.
Eläinoikeusaktivistien Raamatussa, ym
päri maailmaa bestsellerinä myydyssä
5

australialaisen Peter Singerin teoksessa
"Oikeutta eläimille" todetaan: "On
olemassa eläimiä, joiden henki on millä
kriteerillä tahansa arvokkaampi kuin
joidenkin ihmisten. Simpanssilla, koiralla tai sialla esimerkiksi on
kehittyneempi tietoisuus itsestään kuin
vaikeasti kehitysvammaisella lapsella
tai erittäin seniiliin tilaan päätyneellä vanhuksella.“ Singer löytää samoista
ajatuksista moraalisen oikeutuksen
vastasyntyneiden vammaisten lasten
surmaamiselle, raskaudenkeskeytykselle ja eutanasialle, vähemmän
arvokkaana pitämänsä ihmiselämän lopettamiselle.
Ihmisen elämä on pyhää ja sen tulee olla koskematonta, koska Jumala on
luonut ihmisen kuvakseen. Maailm
ankaikkeuden Luoja on antanut jokaisen
ihmisen elämälle huikean arvon. Kuk
aan ei ole ansainnut omaa elämäänsä.
Elämä on lahja. Vain Jumalalla, elämän
antajalla, on oikeus ottaa tämä lahja
pois.
Elämän pyhyys avaa syvimmiltään näkymän koko kristinuskon
ydinsanomaan. Sanoma rististä on mieletön, jos ihmisen elämä ei ole pyhä ja
ihmisarvo ehdoton. Jumala ei antanut omaa poikaansa, kalleintaan
kuolemaan sattumanvaraisen kehityksen seurauksena syntyneiden olioiden
vuoksi, vaan ainutkertaisen arvokkaiden,
Jumalan kuvaksi luotujen ihmisten
vuoksi.
Syksyllä eduskunta saa todennäköisesti käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen
ns tasa-arvoisesta avioliitosta. Sukupuolineutraalin avioliittolain merkittävin
käytännön seuraus olisi adoptio-oikeuden salliminen samaa sukupuolta
oleville pareille. Elämme merkillistä aikaa, kun ihmiskunnan historian
luonnollisinta asiaa, äitiyttä ja isyyttä, joudutaan puolustamaan ikään kuin se
olisi jonkun uskonnollisen
ääriryhmän keksintö.
Kun eduskunnassa käytiin keskustelua yksinäisten naisten ja naisparien
oikeudesta hedelmöityshoitoihin, miel
eeni jäi hanketta puoltava kysymys: ”
Miksi naisen äitiys pitäisi määritty
ä miehen kautta?” Äitiyden ja isyyden
välinen yhteys on ollut itsestään selvyys, biologinen fakta ihmiskunnan
historian alusta lähtien. Mies ja
nainen ovat toisistaan riippuvia monessa
suhteessa enemmän tai vähemmän, mutta lisääntymisessä tämä riippuvuus
on 100%:sta.
Miehen ja naisen välisestä avioliitosta on tullut poliittisesti epäkorrekti käsite.
Sukupuolinen erityisyys, miehisyys ja naiseus ovat kuitenkin oleellinen osa
kristillistä ihmiskuvaa. Avioliitolla on kristillisessä ihmiskuvassa ainutlaatuinen
asema, se on ainoa ihmisten välinen liitto,
joka on asetettu luomisessa. Tässä
suhteessa läntinen, jälkikristilli
nen maailma elää kristillisen seurakunnan
historiaan suhteutettuna nopeassa arvomurroksessa.
Osallistuin vastavalittuna kansanedusta
jana v. -95 SETA:n (Seksuaalinen
tasavertaisuus) keskustelutilaisuuteen eduskunnassa. Järjestön edustaja
kertoi strategian, jolla yhteiskunnalli
nen sukupuolineutraali avioliitto-ohjelma
pystytään toteuttamaan askel askeleelta. Tavoitteena oli edetä samaa
sukupuolta olevien parisuhteen virallistamisesta hedelmöityshoitojen
hyväksymisen kautta ensin perheensisäiseen ja sitten ulkoiseen adoptioon,
6

jonka jälkeen voidaan toteuttaa sukupuolineutraali avioliitto. Ohjelma on
edennyt suunnitelman mukaan.
Jokaisen askeleen välttämättömyyttä on perusteltu edellisellä. Virallistetun
parisuhdelain puolesta äänestäessään useat kansanedustajat kertoivat
hyväksyvänsä esityksen vain sillä edellytyksellä, että se ei tule koskemaan
lapsia. Naisparien hedelmöityshoito-oikeutta
vaadittiin siksi, että meillä jo on
virallistettuja pareja, jotka toivovat
lasta. Perheen sisäinen adoptio taas
katsottiin välttämättömäksi, koska nai
sparit voivat nyt yhdessä hankkia
hedelmöityshoidoilla lapsen, jolla ei ole juridista isää.
Parisuhdelain, homoadoptiolain ja suk
upuolineutraalin avioliiton perimmäisenä
tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan asenteisiin, jotta homoseksuaalinen
suuntautuneisuus tunnustettaisiin heteroseksuaalisuuden rinnalle
tasavertaiseksi tavaksi toteuttaa se
ksuaalisuutta. Sillä pyritään poistamaan
ympäristön syyllistävät asenteet ja
homosuhteisiin liittyvä syyllisyys.
Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti avioliiton
ulkopuolisista sukupuolisuhteista.
Sen sijaan kirkko syyllistyy
homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko
totuutta, joka sisältää niin lain
kuin evankeliumin. Jumala rakastaa
homoseksuaaleja ihmisiä niin paljon, että hän haluaa myös heitä vetää
Sanansa kautta Kristuksen yhteyteen ja osallisiksi evankeliumista. Samalla
seurakunnissa tulisi löytyä enemmän tilaa ja rakkautta niille ihmisille, joiden
kipuna on homoseksuaalinen tunne-elämä tai muu seksuaalinen poikkeavuus.
Keskustelussa on korostettu eroa sosiaalisen ja biologisen sukupuolen (engl.
gender ja sex) – koetun ja juridisen sukupuolen välillä. Sisäistä kokemista
korostamalla on irrottauduttu biologisesta todellisuudesta.
Ihmisen omasta sisäisestä kokemuksesta on tullut todellisuuden mittari tänä
aikana. Ihmisiä neuvotaan seuraamaan om
aa sisäistä kokemusmaailmaansa,
sydämen ääntä. Oikean ja väärän rajoja
vedetään subjektiivisten kokemusten
pohjalta. Ihmisen sisäinen kokemus toim
isi oikean ja väärän mittarina, jos
ihmiskuvastamme unohdettaisiin yksi keskeinen tosiasia – syntiinlankeemus.
Kristilliseen ihmiskuvaan kuuluu oleellisesti se, että ihminen on perin pohjin
langennut. Olemme arvokkaita Jumal
an kuvina, mutta myös pahoja ja
syntisiä. Tämä on kristillisen ihmiskuvan markkinoinnin suurin ongelma.
Ihminen ei halua kuulla tai myöntää olevansa syntinen ja langennut.
Mieleeni tulee prostituutiota käsittelevä paneelikeskustelu muutaman vuoden
takaa kalliolaisessa kapakassa. Olin kutsuttu paikalle ainoana prostituution
vastustajana. Puhetta johti mediapersoona
Wallu Valpio ja muut keskustelijat
olivat laillisen prostituution kannattajia tavalla tai toisella. Paikalla oli paljon
mediaa. Etukäteen ilmoitettu alan ammatt
ilainen, katuprostituoitu ei päässyt
kuitenkaan vankilasta ajoissa lomalle ja
häntä tuurasi pikavauhtia paikalle
kutsuttu kollega Iiris. Kallion kaduilla seksillä leipäänsä parin kymmenen
vuoden ajan tienannut Iiris löi meidät panelistit ja yleisön ällikällä. Hän ei
ryhtynytkään puoltamaan prostituoitujen
oikeuksia ammattiinsa, vaan kertoi
lopettaneensa huoraamisen, jonka hän kert
oi alusta lähtien ymmärtäneensä
7

Jumalan tahdon vastaiseksi. Hän kertoi tu
lleensa uskoon hiljattain ja sanoi:
"Mutta irti prostituutiosta en päässyt
Mooseksen lain vaan Jeesuksen veren
avulla."
Iiris kertoi kyynel silmässä surevansa sitä
, että oli vietellyt monta aviomiestä ja
perheenisää ja tiivisti sanomansa: "Ainoa oikea paikka seksille on avioliitto,
johon mennään neitsyenä ja jossa pysytään uskollisena kuolemaan asti."
Iiriksen puheenvuoro vei paneelin järjestäj
iltä konseptit täysin sekaisin. Tuli
hiljaisuus ja puheenjohtaja Wallu Valpio totesi, että tähän ei voi muuta kuin
sanoa "amen". Kukaan ei oikeastaan enää puolustanut oikeutta
prostituutioon. Iiriksen sanomana tämä
väite, kristillisen avioliittoetiikan
perusteesi oli sata kertaa vakuuttavamp
i kuin minun suussani. Iiris nimittäin
paljasti sen tosiasian, että jokaisen ih
misen omatunto lopulta ja pohjimmiltaan
todistaa kristillisen ihmiskuvan puolesta. Nekin, jotka itse käyttävät tai myyvät
seksipalveluja, tietävät syvimmiltään te
kevänsä väärin, vaikka voivatkin
omantunnon äänen paaduttaa. Ja toisaalta
, vasta ristiltä avautuvasta
evankeliumista, armon sanomasta käsin uskallamme kohdata ja tunnustaa
syntisyytemme.
"Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän teki
meidän tähtemme synniksi, että me
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi." (2 Kor 5:21) Ristillä
tapahtuneessa autuaassa vaihtokaupassa Kristus otti vastuulleen kaikki
syntimme ja kaiken pahuutemme sekä niiden rangaistuksen, kuoleman.
Samalla hän lahjoitti meille oman synnittömyytensä, pyhyytensä ja
vanhurskautensa, jonka palkk
ana on iankaikkinen elämä.
Sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta on voima, joka on
kantanut kristikansaa halki vuosisatojen,
vaikeiden aikojen ja vainojen läpi.
Sana rististä on motivoinut monet läht
emään kauas, vaikeisiin ja vaarallisiin
olosuhteisiin viemään evankeliumia eteenpäin. Sana rististä on ollut niin
rakas, että monet ovat olleet
valmiit jopa ennemmin kuolemaan sitä
tunnustaen kuin sen kieltämään. Jos kristillisyys museoidaan niin että risti
poistetaan, tulevaisuuteen kantavaa sanom
aa ei enää ole. Apostoli Paavalin
sanoin: "Puhe rististä on hulluutta niiden
mielestä, jotka joutuvat kadotukseen,
mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.”
Room. 12:2 apostoli Paavali kehottaa: "Älkääkä mukautuko tämän
maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta,
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä
hyvää, otollista ja täydellistä." On
hyvä tutkia ja tiedostaa, mitkä arvot
ovat kulloisenakin aikana ristiriidassa
Jumalan sanan kanssa, sillä niin helposti menemme vain virran mukana.
Kristillinen seurakunta on kaikkina aikoi
na joutunut elämään ristiriidassa ajan
henkeä vastaan tavalla tai toisella.
Kaikilla meillä on varmasti tullut eteen til
anteita, joissa joudumme miettimään,
rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mie
lipidettä tai normia, porukan painetta
tai joskus jopa lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia. Apostolien
teoissa kerrotaan tilanne, jossa vi
ranomaiset kielsivät apostoleja
saarnaamasta Jeesuksesta. Silloin aposto
li Pietari ja muut apostolit sanoivat:
8

"Enemmän tulee totella Jumalaa kuin
ihmisiä." (Ap.t. 5:29). He jatkoivat
työtään kielloista huolimatta.
Martti Luther selitti huonepostillassa Jeesuksen opetusta siitä, että keisarille
tulee antaa se mikä keisarin on ja Jumala
lle se, mikä Jumalan on: ”Keisari ja
maallinen esivalta on tosin meidän ha
llitsijamme, mutta se ei ole ainoa
herramme; meillä on toinenkin Herra, jo
ka on suurempi, nimittäin Herra
Jumalamme taivaissa. Jos siis jompikum
pi näistä herroista on vihoitettava, jos
on oltava tottelematon joko Jumalalle ta
ikka keisarille, niin on parempi, että
keisari vihastuu tottelemattomuuteemme, ku
in että Jumala meihin vihastuu.
Keisarilla en tässä tarkoita erikoista henkilöä, vaan yleensä kaikkea
esivaltaa.” Näin siis Luther.
Sananlaskujen kirjassa sanotaan: ”Osta tot
uutta, älä myy!”. Tämä kertoo siitä,
että totuudella on yleensä hinta. Totuuden seuraamisesta, totuuden
tunnustamisesta ja puhumisesta joutuu usein maksamaan. Sen sijaan
ihmisellä on kiusaus myydä totuutta, hankkia jotakin etua itselle sillä, että
taipuu suosittuun harhaan tai vääristelee to
tuutta. Mutta Raamattu kehottaa: ”
Osta totuutta, älä myy!”
Martti Luther käsitteli aihetta ”Seuraus usko
sta” osuvin sanoin: ”Jos uskot, niin
puhut. Jos puhut, niin sinun täytyy kärsiä
. Sillä usko, tunnustus ja risti
kuuluvat yhteen ja ovat oikean kristityn osa.”
Sanomisen tila kapenee, jos emme tätä
oikeuttamme käytä. Mitä enemmän
vaikenemme Raamatun opetuksesta kipeis
iin ajankohtaisiin kysymyksiin, sitä
voimakkaampi on torjunta. Jos lumituiskussa
ladulla ei ole riittävästi hiihtäjiä,
umpihankeen hiihtäminen käy raskaaksi. Edellä hiihtäjiä tarvitaan.
Varottaessaan tessalonikalaisia vaikeista ajoista ja eksytyksistä apostoli
Paavali antoi hänelle samassa luvussa kehotuksen: 2Tess 2:15: " Niin
seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää k
iinni niistä opetuksista, joita olette
oppineet joko meidän puheestamme tai ki
rjeestämme. " Tämä aika haastaa
meidät sitoutumaan Jumalan Sanaan, sen la
in tuomittaviksi ja toisaalta sen
ihanan evankeliumin vapautettaviksi. Er
ityisesti meitä kutsutaan seisomaan
lujina niissä Sanan kohdissa, jotka ovat ristiriidassa ajan hengen kanssa.
Tiedotusvälineissä kerrottiin vankilavirkailijasta, joka oli unohtanut kertoa
vangille tämän saamasta armahduspäätöksestä. Virkailija sai syytteen sen
vuoksi, että vanki joutui viettäm
ään kiven sisällä muutaman ylimääräisen
päivän, vaikka oli jo armahdettu. Miten
paljon merkittävämpi tehtävä jokaisella
Jeesuksen omalla onkaan tavalla tai toisella viedä eteenpäin viestiä siitä, että
synnit on sovitettu, armahduspäätös on tehty! Niin kaukana lähetysmaissa
kuin lähellä naapurissa tai työpaikalla monet elävät syyllisyyden vankeudessa,
vailla evankeliumin vapautta ja iankaikkisen elämän toivoa.
Apostoli Paavali haastaa meidät pitämään esillä evankeliumin sanaa. Hän
jopa rohkenee ottaa esiin vertauksen
pimeässä loistavista tähdistä
puhuessaan elämästämme ”kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan
keskellä”. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, 16 kun pidätte esillä elämän
sanaa” (Fil 2:16) Ei meissä kristityi
ssä itsessämme ole mitään valoa, mutta
9
muuttumaton Jumalan Sana on valo, joka loistaa pimeässä.
Presidentti Kyösti Kallio kehotti raskaalla hetkellä jouluna 1939 suomalaisia:
"Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa
, sekä ahdingoissa ja vainoissa että
rauhan päivinä ammentaneet Raamatusta
elämää, voimaa ja lohtua.
Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan Sanan uudestiluovaa voimaa.
Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. “Vanhurskaus
kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä”.
Tämä sama haaste on meille, hyvät ystävät, ajankohtainen myös tänään.
Toivotan teille rohkeutta ja viisautta pitää esillä muuttumatonta sanomaa
Jeesuksesta, joka vaikuttaa ja muuttaa niin yksilöiden kuin kokonaisten
yhteisöiden elämää.
Vielä, Herra, kutsut meitä,
Vielä sanas saarnataan.

Poissa Viisveisaaja

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 8021
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #1 : 01.08.13 - klo:19:06 »


Hieno lainaus ja hienoa tekstiä.

Millainenkohan siveyden sipuli ja kuinka raivo raitis tulisi olla, että kelpaisi.

No kyllä ennen kun oli kuri ja inkvisiot, niin asiat oli paremmin, kaikki tää nykyajan hyväksyminen ja ihmisten arvostus ilman vaatimuksia on kyllä erilaista.

Lentäispä kivet vielä.
Sätkyukko.

Poissa Pirska

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 6624
 • Vihaaja
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #2 : 01.08.13 - klo:20:26 »

Hieno lainaus ja hienoa tekstiä.

Millainenkohan siveyden sipuli ja kuinka raivo raitis tulisi olla, että kelpaisi.

No kyllä ennen kun oli kuri ja inkvisiot, niin asiat oli paremmin, kaikki tää nykyajan hyväksyminen ja ihmisten arvostus ilman vaatimuksia on kyllä erilaista.

Lentäispä kivet vielä.

Näyttäväthän nuo lentävän.
Vielä, Herra, kutsut meitä,
Vielä sanas saarnataan.

Benkku

 • Vieras
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #3 : 06.08.13 - klo:10:53 »

Hieno lainaus ja hienoa tekstiä.

Millainenkohan siveyden sipuli ja kuinka raivo raitis tulisi olla, että kelpaisi.

No kyllä ennen kun oli kuri ja inkvisiot, niin asiat oli paremmin, kaikki tää nykyajan hyväksyminen ja ihmisten arvostus ilman vaatimuksia on kyllä erilaista.

Lentäispä kivet vielä.

Näyttäväthän nuo lentävän.

Pienet on "pojan" kivet.  :icon_cool:

Poissa Viisveisaaja

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 8021
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #4 : 23.03.14 - klo:21:26 »

Piti oikein lukea, että millaista sen textin pitäisi puheissa joidenkin mielestä olla.
Lähinnä siis mielessä on toi Kotimaan kirjoitus myös missä vaaditaan oikeanlaista julistamista.

No nyt luin ton Räsäsen kirjoituksen, joka on myös tällä foorumilla, vaikka on kirjoitettu, että vaan liberaalit kirjoittelee täällä, mutta oliko se sanan ruisleipää ei nykyään puheissa kuule.

Ilmeisesti Päivin saarna on sitten sellaista oikeanlaista?

Ensimmäisenä siis Päivi kauhisteli, kun kirkkoja on muutettu uimahalleiksi ja jopa pakolaiskeskuksiksi.
Ja sen laskee sen syyksi, kun emme ole pitäneet kristillisiä arvoja kuten. Tasapainoinen avioliitto, ihmisarvo, lasten oikeudet, rehellisyys ja työmoraali asioista huolta ja Jeesukseen ei uskovia on tullut niin paljon.

Seuravaksi hän kertoo hedoismin olevan vallalla ja ihmisten nautiskelevan huumeita ja vapaata seksiä harjoittavan.

Sitten hän pahoittelee kun ihmiset tekevät abortteja.
Ja vanhuksista ei pidetä huolta ja ties mitä muuta, kyllä aika pitkä lista on missä ihmiset ovat tekemässä väärin.

No kaiken syynä hänestä on, että olemme irtaantuneet raittiista kristillisestä uskosta.

Taaskaan en saa selvää, että millainen kristillinen julistus sitten pelastaisi tilanteen?
Asioiden esiin vetäminen ja niiden kauhisteluko?

Minusta Päivin asioiden esiintuominen niitä kauhistellen ja ihmisiä niistä varoitteleminen on saanut enempi ihmisiä pois kirkosta, kuin että ne olisivat siellä pysyneet ja kristillistä elämäänsä harjoittaneet messuissa rukoillen ja lapsia siellä kastattaen ja rippikouluun vieden.

En jaksa alkaa ottaa kantaa noihin asioihin. Vapaa seksi, hedoismi ja abortit, vaikka niihin olisi erilaistakin näkökantaa, kuten punttisalilla käynti ja abortti voivat olla joskus ihan vaihtoehto, esim, raiskatulle tai terve sielu terveessä ruumiissa ja jos nyt joku joka ei vaan löydä ja pysty normaaliin suhteeseen ja käy bordellissa.
Kuitenkin, vaikka selittelisi tasa arvoista vai mikä se homoliitto on ja muuta, niin ei se ole mikään vastaus Päivin vuodatukseen.

Päivin mukaan hänen moraalin mukaiseksi kääntyminen ja usko samalla pelastaisi maailman.

No varmaan se tekisi hyvää sitä en kiellä, mutta kun etsin sitä vastausta siihen millainen sen puheen tai saarnan pitäisi olla mihin myös kotimaa lehdessä viitattiin.

Ilmeisesti joku moraali saarna ja kääntyminen Päivin ilmoittamalle Raamatulliselle elämän menolle?

Itse kun en ole moralisti ja näen Päivin paheiksi luettelemat asiat enempi oireiksi, kuin synneiksi, niin kyllä jos mun pitäisi saarnata massoille kuten Päivi, niin puhuisin rakastavasta Jumalasta joka ei tullut tuomitsemaan maailmaa ja moralisoimaan, vaan jokainen voi ihan sellaisenaan tulla armon pöytään ja rukoilla.
En vaatisi moraaliseen parannukseen, vaan uskoisin rukouksen ja armon vaikuttavan tarpeellista muutosta tarpeellisena ajankohtana ja aikana.
Antaisn Jumalan muuttaa tavallaan ja ajallaan, en alkaisi muuttamaan tai pakottamaan ketään muuttumaan.

Kyllähän Paavali esimerkiksi sanoi. Tehkää parannus, mutta ei lisännyt muuta kuin, että uskokaa Jeesukseen.
Jeesuskin painotti, että uskokaa minuun.

Jos Jumalasta tedään joku moraalin ja lain noudattamisen vaatija ennen kuin hänen luo voidaan tulla, niin ei kukaan hänen eteen voisi mennä.

No antaa tulla sellainen oikeanlainen saarna. Olisi kiva tietää millainen sen tulisi olla.
Sätkyukko.

Poissa Saukkis

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 1252
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #5 : 12.04.14 - klo:20:51 »
Uusimmassa Kodin kuvalehdessä oli pitkä haastattelu ja henkilöhistoria Päivi Räsäsestä.

Poissa Viisveisaaja

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 8021
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #6 : 15.04.14 - klo:17:56 »
Uusimmassa Kodin kuvalehdessä oli pitkä haastattelu ja henkilöhistoria Päivi Räsäsestä.

Siinä sitä onkin psykiatreille purtavaa.

Jos oisin nuori ja fiksu ja teologisessa, niin tekisin tutkielman henkilöstä.
Sätkyukko.

Poissa juhani

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 4152
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #7 : 15.04.14 - klo:22:48 »
PRäsänen meinaan tulee taivaaseen/helvettiin meidän kanssa. Vanhurskaudesta me elämme armon kautta. "Oikeaoppiset" pelastuvat myöskin armon kautta.
wilhelmi niskasen jäljillä

Poissa Pirska

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 6624
 • Vihaaja
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #8 : 16.04.14 - klo:14:14 »
PRäsänen meinaan tulee taivaaseen/helvettiin meidän kanssa. Vanhurskaudesta me elämme armon kautta. "Oikeaoppiset" pelastuvat myöskin armon kautta.

Juhani on vissiin saanut Jumpulta sisäpiirin tietoa. Onneksi olkoon!
Vielä, Herra, kutsut meitä,
Vielä sanas saarnataan.

Poissa juhani

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 4152
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #9 : 18.04.14 - klo:07:16 »
Olen käynyt papinkoulussa kymmenen vuotta. Sieltähän nämä ajatukset tulee.
wilhelmi niskasen jäljillä

Poissa Viisveisaaja

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 8021
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #10 : 18.04.14 - klo:12:15 »
PRäsänen meinaan tulee taivaaseen/helvettiin meidän kanssa. Vanhurskaudesta me elämme armon kautta. "Oikeaoppiset" pelastuvat myöskin armon kautta.

Toivottavasti paratiisissa on tilaa ja vaikka kalavesiä, niin voin lähteä vaikka kalaan, josko P olisi tulossa milj.km lähelle :)

En tiedä, mutta jokin hänessä saa valtaväestön eroamaan kirkosta ja harjoittamasta hartautta, että mietityttää.

Oikeesti asian ytimeen palatakseni, kyse oli hänen puheestaan, joka kyllä on miettimisen arvoinen, noin ihan, mikä johkin osaa kansaa uppoaa ja miksi?
Sätkyukko.

Poissa juhani

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 4152
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #11 : 21.04.14 - klo:13:57 »
Jumppu tykkää PRäsäsestä... kumma kyllä.
wilhelmi niskasen jäljillä

Poissa Saukkis

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 1252
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #12 : 21.04.14 - klo:21:01 »
Iltasanomissa oli "uutinen", että P.R. lukee Raamattua joka päivä. Joku koiranleuka kommentoi kommenteissa, että seuraava suuri uutinen on varmaan, että aurinko nousee joka päivä.

Tästä tuli vain mieleeni ihmetys, että aina on joku ihminen jota haastatellaan ja tehdään juttua joka lehteen, nyt se on Päivi, joskus se oli Susanna Sievinen, joskus joku muu. Miten lehtien toimittajat ovatkin niin yksimielisiä?

Poissa Viisveisaaja

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 8021
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #13 : 24.04.14 - klo:20:03 »
Jumppu tykkää PRäsäsestä... kumma kyllä.

Mäkin tykkään jos on satakilometriä kaukana ja ei puhu.

Oiskohan rouva roolinsa vanki ja ei koskaan päässyt irti siitä ja jotenkin ei vaan tajua, että maailma muuttuu.

En tarkoita, että minusta hänen tulisi muuttaa kantojaan Raamatustaan tai mistään, mutta ehkä asioiden yksipuolinen esittäminen melkein hysteriassa saa nykyaikana erilaisia tuntoja kuin hänen ihanana 50 tai 60 luvullaan.

Tai siis saa muuttaa kantojaan ja näkemyksiään, mutta saa myös pitää. Toivoisin että ei pitäisi.
Sätkyukko.

Poissa Pirska

 • ystäväkansaa
 • Viestejä: 6624
 • Vihaaja
Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
« Vastaus #14 : 24.04.14 - klo:21:20 »
Viisveisaajan kannattaisi käydä Körtti-Baarissa selvittämässä päätään. Jospa se helpottaisi oloa.
Vielä, Herra, kutsut meitä,
Vielä sanas saarnataan.