Keskustelu > Seuratupa

Voisiko olla Herättäjä-Yhdistyksen, mutta ei kirkon jäsen?

(1/13) > >>

Satunnainen Etsijä:
Olisiko rehellistä erota kirkosta, mutta liittyä Herättäjäyhdistyksen jäseneksi?

Nähdäkseni Suomen ev.lut. kirkko ei enää - sen jälkeen, kun kirkkohallitus hyväksyi kannanottonsa hedelmöityshoitoihin - ole sama kirkko, jonka jäsenyyteen minut on aikanaan kastettu ja olen sen jälkeen kasvanut.

En pyri nyt herättämään keskustelua tuosta kirkkohallituksen kannanotosta. Jos asia jotakuta siltä osin kiinnostaa, niin piispa MIko Heikka kiinnitti huomiota muutokseen kirkon uskossa Helsingin Sanomissa 3.9. Juttu aiheesta oli myös Kotimaassa 9.9. (Ja siitähän voi sitten perustaa oman ketjun, jos aihetta ilmenee ;-) )

Havaintojeni mukaan Herättäjäyhdistys edustaa (eräänlaisessa opittomuudesaan?) vielä sellaista uskoa, jonka tunnen omakseni, mutta kirkko ei enää.

Siis mikä mahtaa olla heränneiden kanta alussa esittämääni kysymykseen?

llwyd:
Pari lähisukulaista erosi kirkosta naispappeuden hylkäämisen takia 80-luvun alkupuolella, mutta pysyi Herättäjän jäseninä. En itse ymmärrä miksi se olisi ongelma, luterilainen voi olla ilman Suomen ev-lut kirkon jäsenyyttäkin.

Teme:
Säännöistä ne selviäis, mutta nopealla etsimisellä en sivuilta löytänyt. :(

Teme

seppos:
Herättäjän säännöissä ei ole sellaista pykälää mikä olisi esteenä moiselle. Toisin on vanha sanonta, että kirkon jäseninä pysytään niin kauan, kun Isä Meidän ja Herran Siunaus oikein luetaan.

minttu:
Itse ajattelen, että asioihin voi paremmin vaikuttaa sisäpuolelta, jäsenenä. Ulkopuoliset huutelijat on niin helppo "jättää omaan arvoonsa".  Kirkosta eroaminen on muutenkin huono protestin muoto: syytä ei enää  välttämättä kysytä, eikä kirkosta eroaminen herätä minkäänlaista huomiota maallistuneessa yhteiskunnassa.

Herätysliikkeet puolestaan ovat eräällä tavalla (hengellisiä) protestiliikkeitä kirkon sisällä. Keskeisissä asioissa pysytään tunnustuksessa, korostukset vaihtelevat. (Tosin jos mennään liian pitkälle, päästään tilanteeseen, jossa erään naispappeutta vastustavan ryhmittymän jäsenet ovat nyt: saattaa olla, että he vahingossa perustivat itselleen oman kirkon... :lol: )

Moraaliin liittyvät kysymykset ja korostukset ovat mielestäni sellaisia, joissa kirkon jäsen saa käyttää omaa järkeään ja omatuntoaan. Saa siis olla kirkon jäsen, vaikka ei allekirjoittaisi jokaista julkilausumaa. Saa tuoda julki oman kantansa ja tehdä työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. (Toisaalta olen myös sitä mieltä, että kaikki moraalimielipiteet eivät ole "yhtä hyviä" - on paremmin ja huonommin perusteltuja kantoja! Siis protestin on syytä perustua muuhunkin kuin henkilökohtaiseen mieltymykseen.)

Kirkon korkeissa elimissäkin on vain ihmisiä - errare humanum est! Vaatii kypsyyttä sitoutua kirkkoon, joka kaikessa mahtavuudessaan on yhtä heikko kuin sen heikoin jäsen, yhtä tyhmä kuin sen tyhmin jäsen.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta