Keskustelu > Seuratupa

Päivän teksti 20

(1/1)

PekkaV:

  Psalmi:

Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani
ja panen toivoni sinun sanaasi.
  Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
  hartaammin kuin vartijat aamua.
Israel, pane toivosi Herraan!
Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa.
  Hän lunastaa Israelin
  kaikista sen synneistä.

Ps. 130:5–8


"Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 1

Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.
    Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”
    Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
      - Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
      ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -
      se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen."

Matt. 1:18–24 (1. vuosikerta)


Virsi 934 Profeetat aikanaan  https://www.youtube.com/watch?v=ruKsQ0gPKrU


https://www.kirkkovuosikalenteri.fi/kalenteripaiva/sunnuntai-18-12-2022/

Riitta-mummi:
Luukkaan 2

Raamattu 1933/38


2 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.

2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.

3 Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.

4 Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,

5 verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.

7 Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.

8 Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.

9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.

10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:

11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

15 Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti".

16 Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.

17 Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta.

18 Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.

19 Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.

20 Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

Riitta-mummi:
Psalmi 37

Vanhurskaat perivät maan
Daavidin psalmi.


Älä kiivastu pahantekijöille,
älä kadehdi väärintekijöitä.
He kuihtuvat hetkessä niin kuin ruoho,
lakastuvat kuin kedon vehreys.
Luota Herraan ja tee hyvää,
niin saat asua maassasi,
turvallisilla laidunmailla.
Saat nauttia Herran hyvyyttä,
hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.


Anna tiesi Herran haltuun,
turvaa häneen.
Hän pitää sinusta huolen!
Hän antaa syyttömyytesi käydä esiin
kirkkaana kuin aamun valo.
Sinun oikeutesi loistaa kuin keskipäivän aurinko.
Ole ääneti Herran edessä,
odota hänen apuaan!
Älä kadehdi sitä, joka menestyy elämässään,
sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat.
Malta mielesi, hillitse vihasi!
Älä kiivastu –
se johtaa vain pahaan!
Väärintekijät joutuvat tuhoon,
mutta ne, jotka panevat toivonsa Herraan,
saavat periä maan.
Vielä hetki –
ja jumalatonta ei enää ole!
Sinä katsot hänen asuinpaikkaansa –
se on tyhjä!


Mutta nöyrät perivät maan,
he saavat osakseen onnen ja rauhan.
Jumalaton punoo juonia vanhurskasta vastaan
ja irvistelee hänelle vasten kasvoja.


Herra nauraa jumalattomalle,
hän tietää, että tilinteon päivä tulee.
Jumalattomat paljastavat miekkansa,
jännittävät jousensa
kaataakseen köyhän ja avuttoman,
surmatakseen suoran tien kulkijat.
Mutta heidän miekkansa osuu heidän omaan sydämeensä
ja heidän jousensa särkyy.
Vanhurskaalla on enemmän iloa vähistä varoistaan
kuin jumalattomalla paljosta tavarastaan.
Jumalattomien mahti murtuu,
mutta vanhurskaiden tukena on Herra.
Herra pitää huolen omiensa jokaisesta päivästä,
eikä heidän perintöosansa koskaan häviä.


He eivät kärsi puutetta kovinakaan aikoina,
nälän päivinä heillä on kyllin syötävää.
Mutta jumalattomat tuhoutuvat,
Herran viholliset katoavat kuin laidunten vihreys,
he haihtuvat savuna ilmaan.
Jumalaton ottaa lainaa mutta ei maksa takaisin,
vanhurskas on hyväsydäminen ja antaa omastaan.
Ne, joita Herra siunaa, saavat periä maan,
ne, jotka hän kiroaa, joutuvat perikatoon.
Kun Herra ohjaa askeleita,
ihminen kulkee oikeaa tietä.
Jos hän horjahtaakin, ei hän suistu maahan,
sillä Herra pitää häntä kädestä.
Olen elänyt pitkän elämän,
nuoruudesta vanhuuteen saakka.
Koskaan en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä
enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää.
Vanhurskas on antelias ja lainaa mielellään,
ja myös hänen lapsillaan on siunaus.
Karta pahaa ja tee hyvää,
niin saat aina asua maassasi.
Herra rakastaa oikeutta.
Hän ei hylkää omiaan
vaan varjelee heitä iäti,
mutta jumalattomien suku sammuu.
Vanhurskaat perivät maan
ja asuvat siinä aina.
Vanhurskaan suu puhuu viisautta,
hänen kielensä kertoo, mikä on oikein.
Hänellä on sydämessään Jumalan laki,
eivätkä hänen askeleensa horju.
Jumalaton väijyy vanhurskasta
ja vaanii tilaisuutta tappaakseen hänet.
Herra ei jätä omaansa jumalattoman armoille
vaan osoittaa hänet syyttömäksi oikeuden edessä.
Pane toivosi Herraan, kulje hänen tietään!
Hän korottaa sinut,
sinä saat periä maan
ja nähdä jumalattomien tuhon.
Minä näin jumalattoman voimansa tunnossa,
hän rehotti kuin piikkipensas kukassaan.
Hetken kuluttua häntä ei enää ollut,
minä etsin häntä mutta en löytänyt mistään.
Katsele nuhteetonta, tarkkaile rehellistä –
rauhan miehellä on tulevaisuus!
Pahantekijät tuhoutuvat kaikki tyynni,
jumalattomia odottaa perikato.
Mutta vanhurskaat saavat avun Herralta,
hän on heidän turvansa ahdingon aikana.
Herra auttaa heitä ja vapauttaa heidät.
Hän päästää heidät jumalattomien käsistä,
pelastaa heidät, kun he pakenevat hänen suojiinsa.

Riitta-mummi:
Tänään vietetään Johannes Kastajan päivää. Häntä kutsutaan tienraivaajaksi, edelläkävijäksi.
Hän mahtoi olla hyvin erikoislaatuinen ihminen. Niin Raamattu häntä kuvaa: Erämaassa huutaja, nahkoihin puketuva ja heinäsirkkoja syövä mies.

Pidettiinkö häntä sen ajan kylähulluna, tai hippimäisenä erottujana, kivenpyörittäjänä.

Jos nykyaikaan vertaa, nousee mieleen Pentti Linkola, ilmastomuutoksen edeltänäkijä, tai jo mainittu hippiliike, sodanvastustaja.

Ei hänen pikkuserkkunsa Jeesus Nasaretilainenkaan ollut aikansa tavis. Hänellä oli tehtävä, visio ja sitä toteuttaakseen hän kokosi miessakin. Sakin jäsenet olivat ennakkokuva meistä Kristuksen seuraajista.Yksi kavalsi, muut uskoivat.

Oli ihmisiä eri laidoilta, kuin nykyisessä eduskunnassamme. Heitä kakkia Mestarimme tarvitsi todistajikseen ja seuraajikseen. Vain yksi petti. Tilalle tuli uusi, uusia. Nyt meitä on miljoonittain, jakautuneina eri käsitys-ja tapakuntiin. Mutta kaikille Kristus on Herra. Ristin sovitus kelpaa pelatukseksemme. Siihen luottaen käymme kohti aikamme loppua, täällä ajassa.
Sen takana odottaa uutta ja parempaa.

R-m

Rukous:

     Herra Jeesus Kristus,
epäilysten hetkinä me kyselemme:
Oletko sinä maailman pelastaja?
Anna meidän kuulla vastauksesi
ja saada siitä voimaa ja rohkaisua.
Anna epäilysten haihtua,
vahvista uskoamme.
Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa
aina ja ikuisesti.

                        (Kirkkokäsikirja II)

Riitta-mummi:
' Koettelee vaan ei hylkää Herra !'

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta