Körttifoorumi

Keskustelu => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: m.k - 17.01.06 - klo:22:38

Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: m.k - 17.01.06 - klo:22:38
Kun uhkaa tuo presidentinvaalikeskustelu mennä kokonaisuudessaan natoväittelyksi, niin tehdään nyt sitten vaikka oma aihe asiasta keskustelua varten. Oma kantani lienee selvä, sen tueksi silti löysin eräältä toiselta foorumilta tekstinpätkän, jonka vielä laitan tähän jatkoksi. Silmäilin tuon pätkän lähinnä pintapuoleisesti, joten en mene takuuseen etteikö siellä virheitäkin olisi. Omaa tekstiäni ei siis ole, mutta samoilla linjoilla.

Lainaus
Yhä vain vieläkin tuleva jäsenyytemme NATO:ssa näyttää herättävän kuumia tunteita. -Aivan turhaan, sillä tuleva jäsenyytemme NATO:ssa perustuu asiallisiin reaaliteetteihin, eikä jäsenyysasian tyyppisestä asiasta muutenkaan saisi päättää tunnepohjaisesti.

Ensinnäkin, NATO on puolustusliitto, eikä mikään hyökkäyssotaliitto. NATO ei ole hyökännyt Irakiin, vaikka yksi NATO:n jäsenmaista onkin sinne lusikkansa sotkenut (USA). NATO-jäsenyyden velvoittaessa jäsenmaitaan vain auttamaan toisiaan puolustautumaan (ei hyökkäämään), NATO:n puolustuksellinen asenne sopii meidänkin olemassaolevaan ulkopolitiikkaamme.

Toiseksi, NATO on eurooppalainen puolustusratkaisu. Valtaosa EU-maista on jo myös NATO-maita. Jo pelkästään kustannussyistä johtuen, mitään eurooppalaista puolustusliittoa ei tulla erikseen rakentamaan NATO:n rinnalle. Koska kuulumme jo EU:hun, voinemme lopettaa diivailun ja kuulua avoimesti myöskin NATO:on.

Kolmanneksi, NATO on yhä eurooppalaisempi. Viimeisimmän viiden vuoden aikana, USA on vähentänyt joukkojaan euroopassa 87%. USA:n rooli NATO:ssa on myös muuttunut siten, että USA vaikuttaa yhä enemmän takavasemmalla, jonkinlaisena takuumiehenä. NATO:n päätöksenteon eurooppalaisesta vaikutusvallasta todistanee sekin, että NATO-Ranska ja NATO-Saksa eivät lähteneet USA:n sylikoiriksi Irakiin.

Neljänneksi, jättäytymällä NATO:n ulkopuolelle, jäämme niiden harvalukuisten Venäjän läntisten naapurimaiden joukkoon, jotka jo eivät ole NATO:ssa. Näitä Venäjän läntisiä EI-NATO -maita ovat Suomen lisäksi diktaattori Lukashenkan komentama Valko-Venäjä ja vanhoillis-kommunistien hallinnoima Moldavia. Ukrainakin neuvottelee jo tulevasta NATO-jäsenyydestään. Jos siis emme halua profiloitua imagollisesti Venäjän etupiiriin kuuluvaksi, venäläiseksi satelliittimaaksi, meidän tulee hakeutua NATO:on jo imagosyistäkin.

Viidenneksi: Jäsenyys NATO:ssa ei velvoita meitä lähettämään nuoria asevelvollsia poikiamme kuolemaan vieraalle maaperälle, vieraitten etujen puolesta. NATO-sopimusta laadittaessa sovitaan jo etukäteen niistä yksiköistä jotka NATO:n käyttöön kriisitilanteessa annettaisiin. Nämä yksiköt olisivat kootut joko ammattilaisista, tai vapaaehtoisesti nopean toiminnan joukkoihin ilmoittautuneista.

Kuudenneksi. Kriisitilanteessa saatava NATO-apu ei ole mitenkään hämärän peitossa. Saatavan avun sisältö sovitaan jo NATO-jäsensopimusta neuvoteltaessa ja silloin määritellään niin tarpeemme kuin sekin, että mistä ja kuka meitä kriisitilanteessa auttaisi. Nämä joukot myös harjoittelisivat maaperällämme rauhan aikana (vrt. Norjan Reforger-harjoitukset joihin osallistuu mm. hollantilaisia, brittiläisiä, amerikkalaisia ja saksalaisia norjalaisten itsensä lisäksi).

Seitsemänneksi: Suomi voi NATO:on liittyessään nimetä etukäteen pyytämänsä apu sen mukaan, mitä maassamme eniten tarvitaan. Todennäköisesti tämä saatava apu sisältäisi seuraavat elementit:

* Ilmatuki
* Satelliittitiedustelun tiedot
* Huoltovarmuuden turvaaminen
* Meriyhteyksien suojaaminen
* Tulivoimaa eri muodoissa

NATO siis auttaisi meitä puolustautumaan kriisitilanteessa. Saisimme siis enemmän kuin antaisimme.

Kahdeksanneksi: Jäsenyys NATO:ssa ei suinkaan tarkoita sitä, että vieraita joukkoja sijoitettaisiin maahamme pysyvästi, meiltä kysymättä. Ovathan Tanska ja Norjakin NATO-maita, mutta niiden maaperällä ei asusta yhtäkään vierasta sotilasta pysyvästi.

Yhdeksänneksi: Aseeton puolueettomuus ei ole uskottavaa. Paraskin ja rauhantahtoisinkin ulkopolitiikka ja diplomatia on hampaatonta ja epäuskottavaa teoretisointia, ellei sen tukena ole uskottavia asevoimia. Kukaanhan ei edes vaivaudu neuvottelemaan puolustuskyvyttömän maan kanssa, vaan ottaa mitä tahtoo. Jos rakentaisimme uskottavan oman puolustuksen, se tulisi kalliimmaksi hankkeeksi kuin liittoutuminen muiden kanssa. Liittoutumalla vähennämme oman puolustuksemme kustannuksia.

Kymmenenneksi: Liittymällä NATO:on pääsemme osalliseksi myös NATO:n asevarústeiden suhteen jäseneduista. NATO-maa maksaa aseistaan vähemmän kuin sellainen maa joka ei ole NATO:n jäsen. Esimerkki: NATO-maa Puola sai ostaa kolme Leopard-panssaria sillä hinnalla kuin suomalaiset saivat ostaa vain yhden Leopardin. NATO:n jäseninä saamme siis varusteemme halvemmalla.

Yhdenneksitoista: Liittyminen NATO:n ei pakota Suomea suuriin investointeihin. Puolustusvoimammehan ovat jo nyt pääosin NATO-yhteensopivat siksi, että miltei kaikki 15 viime vuoden hankinnat on suoritettu siten, että hankittava kalusto on NATO-yhteensopivaa. Meillä on jo NATO-Hornetit, NATO-Leopardit, NATO-radiot jne.

Kahdestoista syy liittyä NATO:on: NATO on uskottava puolustusjärjestelmä. Yksikään venäläiskenraali ei ollut Kylmimmänkään Sodan (1945-91) aikana niin hullu, että olisi haastanut NATO:n koko voimaa kilpasille oman armeijansa kanssa. NATO siis muodosti pelkällä olemassaolollaan niin uskottavan ja suuren sotilasvoiman, että NATO:n pelkkä olemassaolo jo ylläpiti rauhaa ja nosti hyökkäyskynnystä.

Kolmastoista syy liittyä NATO:on: Olemalla mukana NATO:ssa pääsemme myös istumaan niihin neuvottelupöytiin joissa päätetään meihinkin suoraan tai epäsuorasti vaikuttavista asioista. Jättäytymällä NATO-jäsenyyden ja neuvottelupöytien ulkopuolelle, jättäydymme myös asetelmaan jossa muut avltiot voivat tehdä meihinkin vaikuttavia sopimuksia ja päätöksiä meitä kuulematta. Parempi siis olla mukana neuvottelupöydässä kuin pihalla odottamassa muiden päätöksentekoa.

Neljästoista fakta. Jäsenyys NATO:ssa ei suinkaan tarkoita sitä, että vieraita ydinaseita sijoitettaisiin maaperällemme meitä kuulematta. Ovathan Tanska ja Norjakin NATO-maita, eikä nidien maaperällä näytä olevan yhtäkään NATO:n ydinasetukikohtaa.

Viidestoista reaaliteetti: Venäjä on epävakaa ja arvaamaton suurvalta, jonka taloudellinen ja sotilaallinen kyky on nousussa. Venäjän talous kasvaa kohisten mm. öljynviennin ansioista. Putin on itse kertonut kaksinkertaistavansa Venäjän asevoimien iskukyvyn vuoteen 2008 mennessä. Venäjän noustessa, ja tuntiessa itsensä yhä lujemmin suurvallaksi, Venäjä tulee tulevaisuudessa myös kukkoilemaan kuten suurvalta. -Pienen naapurimaan (Suomen) ei kannattaisi jättäytyä sellaiseen tilanteeseen, jossa Suomi joutuisi kohtaamaan yksin Venäjän koko voiman ja painoarvon.

Kuudestoista reaaliteetti: Venäjä katsoo liittoutumattoman Suomen puolustuskyvyttömäksi Suomeksi. Venäjän duuma on jo ratifioinut Venäjän armeijan uuden etupainoitteisen ja ennakoivan sotilasdoktriinin joka velvoittaa Venäjän armeijaa varmistamaan tarvittaessa miehitystoimin yleistilanteen sellaiseksi, että ennen kuin kriisi puhkeaa sodaksi, Venäjä voi kohdata vieraat joukot muulla kuin Venäjän omalla maaperällä. Käytännössä se sallii Suomen miehityksen jo siinä vaiheessa ennen kuin kansainvälinen kriisi puhkeaa sodaksi. -Tätä myös harjoiteltiin 2003 sotaharjoituksissa Suomenlahdelle siten, että harjoitusosion nimi oli "Puolueettoman lähiulkomaan puolueettomuusvartiointi". -Mikä sinänsä kertoo paljon siitä, miten venäläiset näkevät omalta puoleltaan sellaiset termit kuten "ystävyys, yhteistyö ja avunanto."

Seitsemästoista syy: Venäjän ulkoministeriön tutkimuslaitos jakoi jo vuonna 2004 diplomaateilleen ohjeet estää Suomen jäsenyys NATO:ssa kaikin mahdollisin keinoin. Perusteluna ohjeistuksessa oli se, että vain pitämällä Suomi ulkona NATO:sta, voidaan Suomi tarpeentullen alistaa Venäjän tahtoon.
Jos Suomen pysytteleminen NATO:n ulkopuolella on siis Venäjän etu, NATO:n ulkopuolelle jääminen ei siis liene välttämättä Suomen ja suomalaisten etu.

Kahdeksastoista fakta. Jäsenyys NATO:ssa ei mitenkään vaikuta kauppaamme Venäjän kanssa. Ovathan Saksa, Ranska, Englanti jne. myös NATO-maita, ja silti ne käyvät kauppaa Venäjän kanssa. Jäsenyys NATO:ssa ei siis katkaise kauppasuhteitamme Venäjään ja venäläisiin.

Yhdeksästoista reaaliteetti: Euroopassa ei ole yhtäkään puolueetonta maata. Ruotsilla on ollut muka-salainen yhteistyösopimus NATO:n kanssa, jonka mukaan Ruotsi liittyy automaattisesti NATO:on jos euroopassa puhkeaa suursota. -Ruotsin lehdistö paljasti tuon sopimuksen oelmassaolon jo vuonna 1969. Vuonna 2003 Sveitsin lehdistö paljasti Sveitsillä olleen samanlaisen sopimuksen NATO:n kanssa jo 1950-luvulta alkaen. Irlannilla on omat yksityiset ja kahdenkeskiset sopimuksensa Iso-Britannian kanssa pahimman varalta. Andorran puolustuksesta vastaavat Ranska ja Espanja yhdessä. Lichtensteinin puolustuksen hoitaa sopimuspohjaisesti Sveitsi. San Marinoa puolustaa Italia. Suomi on ainoa kummajainen länsi-eurooppalaisten valtioiden joukossa.

Suomen pysyttäytymistä NATO:n ulkopuolella on usein perusteltu sillä, että eiväthän Irlanti, Sveitsi ja Ruotsikaan kuulu NATO:n (kts. muka-salaiset sopimukset edellä). Nehän kuuluvat NATO:on de-facto. Kaiken lisäksi, Irlannin, Sveitsin ja Ruotsin sotilaspoliittinen ja maantieteellinen sijainti ei ole verrannollinen Suomen sotilaspoliittiseen ja maantieteelliseen sijaintiin. Ruotsilla, Irlannilla ja Sveitsillä on luotettava ja kansainvälisiä pelisääntöjä noudattava itänaapuri, mutta Suomella ei sellaista itänaapuria ole.

Kahdeskymmenesensinmäinen reaaliteetti: Yksikään vakuutusyhtiö ei myönnä vakuutusta sellaiselle talolle joka jo on liekeissä. NATO-jäsenyys pitää siis hakea jo ajoissa, jo silloin kun kaikki on vielä hyvin, eikä alkaa haikailemaan jäsenyyden perään vasta sitten kun kotimme ovat jo liekeissä. Eihän yksikään liikennevakuutusyhtiökään myönnä liikennevakuutusta ensin jo kolaroidulle autolle, jälkikäteen.

NATO-jäsenyyden ylläpitoa ja kehittämistä tulee pohtia ihan samoin perustein kuin pohdimme esim. palokuntamme ylläpitoa. Harmittaahan se maksaa palomiestenkin palkkoja silloin kun mitään ei pala, mutta kun oma koti on liekeissä, on hyvä kun plakkarissa on puhelinnumero josta soittaa apua. NATO-palokunta saapuu paikalle varmasti. Palokunnan perustaminen siinä vaiheessa kun tulipalo on jo syttynyt, on todella myöhäistä toimintaa.

Kahdeskymmeneskolmas reaaliteetti: Gallup-tutkimusten mukaan, 70% suomalaisista hyväksyy NATO-avun siinä tapauksessa, jos Suomi jouttuu ulkopuolisen hyökkäyksen (lue: esim. Venäjä) kohteeksi. Vaikka NATO-jäsenyyden kannatus onkin rauhan aikana vähäinen (25-30%), todellisen uhan noustessa, enemmistö suomalaisista hyväksyy NATO-jäsenyytemme joka tapauksessa.

Reaaliteetti numero 24. Suurin osa suomalaisista rivikansalaisista ei tiedä mitä jäsenyys NATO:ssa todellisuudessa ottaisi tai antaisi. Vielä vuoden 2002 gallupeissa, Suomen NATO-jäsenyyden kannatus oli vain 10-15% luokkaa. Mutta, asiatiedon levitessä, NATO-jäsenyytemme kannatus on ollut jatkuvasti kasvavassa suunnassa. Jos kansalaisilel jaettaisiin asiatietoa NATO:sta (aivan kuten EU:sta ennen EU-päätöstämme), NATO-jäsenyytemme kannatuslukemat olisivat varsin suurella todennäköisyydellä selkeästi siten, että enemmistö puoltaisi jäsenyyttämme NATO:ssa jo rauhan aikana.

Jäsenyys NATO:ssa ei tee maastamme heti ja automaattisesti terroristien iskukohdetta. Islamilaisterroristit eivät iskeneet Madridiin siksi, että Espanja on NATO:n jäsenmaa, vaan siksi, että Espanja otti lyhytnäköisyydessään osaa USA:n sotaretkeen islamilaista Irakia vastaan.

Kahdeskymmeneskuudes reaaliteetti: Viisaus alkaa reaaliteettien tunnustamisesta. Reaaliteetti on se, että sotilaallinen painopiste on siirtynyt Tanskan salmista Suomenlahdelle siitä syystä, että Baltian maat liittyivät NATO:on ja NATO siten jo sitoutui myös pohjoiselle Itämerelle. Meidän tulee tarkistaa omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme muuttuneiden ja todellisten reaaliteettien mukaan, eikä asetella silmillemme todellisuuskuvaa väärentäviä värillisiä silmälaseja, joiden kautta tarkastelisimme ympäristömme tapahtumia vääristyneen tilannekuvan pohjalta.

Tästä tekstistä tuli pitkä kuin Kemijoki. Mutta, kirjoittajaan kohdistuvan henkilökohtaisen solvauksen sijasta, pyytäisin vastakkaista mielipidettä edustavia kirjoittajia keskittymään vasta-argumentteihinsa asiaperustein. Asiaton ja henkilökohtaisuuksiin menevä vasta-argumentointi ei suinkaan työskentele tulevaa NATO-jäsenyyttämme vastaan, vaan todistaa enemmänkin siitä, että ei ole olemassa sellaisia asiallisia syitä, minkä vuoksi meidän pitäisi tai kannattaisi jättäytyä NATO:n ulkopuolelle.

Jäsenyys NATO:ssa ei ole Suomelle mikään uhka. Jäsenyys NATO:ssa olisi terve ja reaalipoliittinen päätös, Suomen ja suomalaisten parhaaksi.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Johannes - 18.01.06 - klo:13:29
No onpas painavaa asiaa...en jaksanut lukea kuin alusta vähän ja selasin, että niin pitkä sepustus, etten jaksa keskittyen lukea... Kun joku kerkiää, niin tiivistäkäähän tuo....  :lol:

Siis oma Nato-kanta...periaatteessa vastaan, aiemmin presidentin vaalien eka kierroksen keskusteluissa sanoinkin miksi. Ei siis ole kunnon perusteita, mutta se on vaan semmonen mututuntuma. Liian sotainen järjestö mun mieleen. Jonkun verran kanta tosin neutralisoitunut, pakko, kun en osaa puolustella kunnolla liittoutumattomuuttakaan...eli ei se ehkä enää mulle elämän ja kuoleman kysymys ole, mutta silti edelleen vastaan olen.

Ja ehdottomasti pitäisi järjestää kansanäänestys, jos asia tulee ajankohtaiseksi. En muista juuri nyt kuka, mutta joku sanoi aiemmassa keskustelussa, että kansa on jo puhunut, kun on ehdokkaat valittu. No, eduskunnassa se pitäisi tehdä sillä tavalla, että puoluekannalla ei ole väliä. Moni nimittäin äänestäisi ryhmän mukana, vaikka olisikin ns. oman tunnon äänestys. Ja joka puolueessahan on edustajia sekä vastaan että puolesta, toisissa enemmän, toisissa vähemmän. Ja edustajia valitessahan ääni menee suhteellisessa vaalitavassa puolueelle eli vaikka äänestäisin Natoa vastustavaa ehdokasta niin ääritapauksessa saattaisi käydä niin, että puolue saa minun ääneni ansiosta yhden Nato-mielisen ehdokkaan lisää. Siis jos se minun ääneni ratkaisee, mistä puolueesta seuraava kansanedustaja valitaan. Toivottavasti ymmärsitte, mitä ajan takaa.

Sveitsi on mielestäni mallimaa siinä, että kansan mielipidettä kysytään hyvin usein. Muuten, sen takiahan valitsijamiehistäkin luovuttiin pressanvaaleissa, kun siinä systeemissä tavallaan vähemmistön äänet menivät enemmistön hyväksi, kun aina pääsi se valitsijamies, joka sai eniten ääniä alueella. Siis ääritapauksessa tietyn alueen 49.9 prosentin vähemmistö tavallaan alueena tuki 50,1 prosentin enemmistöä.

Mulla on semmonen mututuntuma, että Naton kannattajat eivät kannata kansanäänestystä ja vastustajat kannattavat...siis noin yleisesti...ja vain mututuntuma! Onko siinä pelko kansan kykenemättömyydestä päättämään omista asioistaan. Hyvä esimerkki kansanäänestyksestä on mielestäni EU-äänestys. Olisin itse äänestänyt vastaan, mutta silti mentiin sinne. Eikä maailma äänestyksestä kaatunut, ainakaan mun kohdalla, vaikka tappio olisi tullut.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Hölkänen - 19.01.06 - klo:11:56
Perusteltu kanta m.k:lla kyllä. :)

Oma kantani mukailee tuoreinta turvallisuuspoliittista selontekoa, jonka takana myös tasavallan presidentti ja pääministeri ovat. Meidän on hyvä tehdä yhteistyötä Naton kanssa, mutta sellaisia uhkakuvia ei ole näkyvissä, että pitäisi liittyä jäseneksi nyt, kun vastakkainasettelun aika on ohitse. ;) Päinvastoin, Suomen mahdollisuus toimia sillanrakentajana lännen ja idän välillä on säilyttämisen arvoinen.

Toki Venäjä on voimakas ja arvaamaton, mutta ei se nyt sentään paha ole (ei sen pahempi kuin Yhdysvallat). Miksi sitä pitäisi kohdella potentiaalisena vihollisena? Tulisi ennemmin miettiä ratkaisuja, joilla Venäjä saadaan paremmin mukaan kansainväliseen yhteistyöhön. Suomen Nato-jäsenyys eristäisi Venäjää entisestään. Vai olisiko Venäjäkin tervetullut Natoon..?

Olen idealisti, koska ilman idealismia maailma ei paremmaksi muutu.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Hanna - 19.01.06 - klo:16:04
Niin kyllähän tuo Nato-paatos pani mietityttämään. Tuntuu mun pikkuisessa maailmassani kovasti kaukaiselta asialta, että Venäjä ois hyökkäämässä innokkaasti Suomeen vallankin jos Suomi ei oo avoimesti "vastapuolella". Olen kait vaan liikaa katsellut Venäjän mainioita taitoluistelijoita, kun en oikein ymmärrä miksi sitä Venäjää pitäisi niin vihata ja pelätä?
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: An-na - 19.01.06 - klo:16:13
Lainaus käyttäjältä: "Hanna"
Olen kait vaan liikaa katsellut Venäjän mainioita taitoluistelijoita, kun en oikein ymmärrä miksi sitä Venäjää pitäisi niin vihata ja pelätä?


Siihen lienee pitkät historialliset syyt. Eihän siitä ole kuin muutama vuosikymmen, kun Suomi eli kokoajan Neuvostoliiton valvovan silmän alla, vaikkakin onneksi itsenäisenä. Ja tietenkin talvisota ja jatkosota. Ja kaikki sortovuodet, esim. Venäjän yrittäessä estää Suomen itsenäistyminen. Isoveli Venäjä on kokoajan yrittänyt pallotella Suomea, enemmän tai vähemmän väkivaltaisin keinoin. Ei tilanne ehkä nyt ole sellainen (onneksi!), mutta en ihmettele sitä, miksi todella usea ainakin jollain tasolla Venäjää pelkää. Ja onhan meillä aika pitkästi yhteistä rajaakin sen maan kanssa, niin ollaan fyysisessä mielessä aika kriittisessä asemassa veli-Venäjään nähden.

Venäläiset taitoluistelijat ovat kyllä perhanan hyviä, sitä en kiistä :) Joskin vähän mauttomia joskus - voisiko esim. Jevgeni Plushenko joskus leikata hiuksensa tyylikkäästi?!
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: m.k - 19.01.06 - klo:16:15
Vähän sama homma, kun että mikään vakuutusyhtiö ei myönnä palovakuutusta talolle, joka on jo liekeille. Niin, tuskimpa meidänkään talo tänään, tällä viikolla, tänä vuonna tai koskaan palaa, mutta jos palaa niin onhan se mukavaa kun on vakuutus.

Tällä hetkellä Venäjä tai mikään muukaan maa ei aiheuta meille turvallisuusriskiä. Silti ei voi laskea sen varaan että näin jatkuisi ikuisuuksiin, vaan minusta on hyvä, oikeastaan pakko, ottaa huomioon mahdollisuus tilanteen muuttumiseen.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Henri - 19.01.06 - klo:18:08
En minäkään jaksanut tuota järjettömän pitkää lainausta lukea, mutta tuonpa yhden näkökannan asiaan.

Monet pelkäävät, että Suomeen tulisi USA:n sotilastuki kohtia pilvin pimein, jos Suomi Natoon liittyisi. Näin asia tuskin on. Esimerkiksi Ranskassa on vain yksi USA:n lentotukikohta. Korkeintaan USA:n joukkoja voisi tänne Etelä-Pohjanmaan Kauhavalle muutama tuhat tulla, mutta uskon, että siihen se sitten jäisi.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Maisa - 19.01.06 - klo:18:57
Sen vaan sanon, että mun mahdollinen tuleva mies (?) eikä kukaan läheisistä miespuolisista ihmisistä kyllä lähde mihinkään perävenäjälle sotimaan vain sen takia että jotkut velvottaa ja vaikka se sota ei periaatteessa koskis Suomea.
Otsikko: Nato
Kirjoitti: mt - 19.01.06 - klo:20:17
Natoon ja puolustuspolitiikkaan liittyvien pohdiskelujen yhdeksi peruskiveksi suosittelen Erkki Nordbergin kirjaa Arvio ja ennuste Venäjän sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla.

Kirja käsittelee ajanjakson 1300-luvulta (Pähkinäsaaren rauha) 2000-luvun taitteeseen. Art Housen vuonna 2003 julkaisema kirja on jäänyt aika vähälle huomiolle, mikä saattaa johtua sivumäärästä (650) ja tiiviistä tietosisällöstä.

Muita suositeltavia teoksia ovat Heikki Kirkisen toimittama "Venäjän historia" sekä Arto Luukkasen "Hajoaako Venäjä? Venäjän valtiollisuuden kehitys vuosina 862–2000".  

Presidenttiteeman kannalta on tietysti kiinnostava kirja Mauno Koiviston "Venäjän idea".

Vielä ehtii kirjastoon tai kirjakauppaan ennen vaalipäivää, ja ehtiipä ainakin yhden kirjan lukeakin, jos jättää vaalikeskustelut ja muut television viihdeohjelmat vähemmälle.

Nämä kirjavinkit eivät edes implisiittisesti sisällä Nato-kannanottoani, mutta kirjat sinänsä muodostavat yhden peruskiven kunkin omalle kannanmuodostukselle.

Nenä kirjaan ja lukujen välissä pari värssyä siikkareita!

mt
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Eevi - 29.01.06 - klo:21:30
...

Mää en malta odottaa että näen kuinka Ruben Stiller syö hattunsa MTV3:n lähetyksessä.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Johannes - 29.01.06 - klo:21:56
Lainaus käyttäjältä: "Eevi"
...

Mää en malta odottaa että näen kuinka Ruben Stiller syö hattunsa MTV3:n lähetyksessä.Eli? Tämä juttu on mennyt ohi...en kyllä ole katsonut pariin kertaan...
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Liisa - 29.01.06 - klo:22:05
Lainaus käyttäjältä: "Johannes"
Lainaus käyttäjältä: "Eevi"
...

Mää en malta odottaa että näen kuinka Ruben Stiller syö hattunsa MTV3:n lähetyksessä.Eli? Tämä juttu on mennyt ohi...en kyllä ole katsonut pariin kertaan...


Stiller lupasi syödä hattunsa MTV3:n lähetyksessä, mikäli Suomi ei liity Natoon seuraavan kuuden vuoden aikana.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Johannes - 29.01.06 - klo:22:10
Lainaus käyttäjältä: "Liisa"
Lainaus käyttäjältä: "Johannes"
Lainaus käyttäjältä: "Eevi"
...

Mää en malta odottaa että näen kuinka Ruben Stiller syö hattunsa MTV3:n lähetyksessä.Eli? Tämä juttu on mennyt ohi...en kyllä ole katsonut pariin kertaan...


Stiller lupasi syödä hattunsa MTV3:n lähetyksessä, mikäli Suomi ei liity Natoon seuraavan kuuden vuoden aikana.Jaa.... No, hyvä että selvisi, se pitää nähdä!
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Jaakkoopuukkoo - 29.01.06 - klo:22:10
Tuskinpa tuo presidentti siihen kauheasti vaikuttaa. Veikkaisin Stillerin kanssa samaa, vaikkei se minua miellytäkään.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: myyräpartio - 30.01.06 - klo:12:27
Tulipa vaan tässä mieleen, että tälläkään boordilla käydyssä natojutustelussa ei kukaan ole tullut maininneeksi jäsenyyden mahdollista vaikutusta ulkomaisen sijoituspääoman tänne lipumiseen.

Kumpi vakuuttaa ulkomaisen sijoittajan paremmin, suomi natossa vai suomen oma "uskottava" maanpuolustus?
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Johannes - 30.01.06 - klo:20:38
Veikkaisin että parhaiten sijoittajat vakuuttaisi rauhantila ja terroristit niin kaukana kuin mahdollista. Eihän Sveitsikään kuulu mihinkään ja silti rahaa on kuin roskaa...  :lol:
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: m.k - 30.01.06 - klo:23:07
Lainaus käyttäjältä: "Johannes"
Veikkaisin että parhaiten sijoittajat vakuuttaisi rauhantila ja terroristit niin kaukana kuin mahdollista. Eihän Sveitsikään kuulu mihinkään ja silti rahaa on kuin roskaa...  :lol:
Arvaas muuten, onko pikkasen tuota hämärääkin rahaa :lol:
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Hydrokefalos - 31.01.06 - klo:10:51
Varmaankin Nato-keskustelussa kannattaa muistaa, että Naton itsensä mukaankin se ei ole millään lailla Venäjää vastaan suunnattu liitto - vaan paremminkin Venäjän kanssa yhteistyössä oleva liitto.

Niin että se niistä perusteluista Venäjän mahdollistakaan uhkaa vastaan, etenkin jos kymmenen vuoden sisään Venäjä on Naton jäsen...
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: myyräpartio - 31.01.06 - klo:12:18
Niin, eihän tässä mitään faktoja oltu pöytään lyömässä vaan pohdiskelemassa mahdollisia vaikutuksia.

Ja tuo sveitsiin vertaaminen koko ajan ja joka käänteessä on aika lailla naurettavaa. Katsokaapa huvikseen kartalta missä se sveitsi on ja sitten missä suomi on ja sen jälkeen pieni katsaus valtioiden historiaan.
Otsikko: nato
Kirjoitti: juhani - 31.01.06 - klo:14:02
Minulla on ollut kiirusta töiden kanssa, mutta NATO-keskusteluun ottaisin osaa. Pienellä Suomella on ryssien kanssa rajaa n. 1340 kilometriä. Hoorey! 8)
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Johannes - 31.01.06 - klo:16:31
No joo, kyllähän niistä Sveitsin pankin rahoista aikamoinen osa on niitä Saddamin ja kumppaneiden tavaraa, mutta silti...laillistakin rahaa on paljon.  

Sveitsi on siksi hyvä esimerkki, että siellä on ihmisillä hyvät oltavat, vaikka ei kuulu mihinkään. (tai eikös se nykyisin ole yk:ssa?...vai onko, en juuri nyt saa päähän???) Ja Sveitsi on onnistunut välttämään sodat...joo, myönnän että Suomi on vähän otollisemmalla paikalla, mutta nykyisin taitaa olla ihan sama kun aseet on sen verran järeitä, että ei Sveitsiäkään paljon vuoristot suojaa jos oikein aletaan sotia. Oon muuten miettinyt, että ei tullut lukiossa kysyttyä opettajalta, että minkä vuoksi Hitler ei vallannut Sveitsiä vaan kaikki maat sen ympäriltä...tuli justiinsa mieleen. Onko sillä jotakin tekemistä maineen kanssa vai miten. Tuntuisi, että se olisi ollut aika helppo kohde, vaikka toki vuoristot siihen aikaan hiukan suojasivat, mutta ei kai Sveitsillä sentään niin mahtavaa armeijaa ole, että ennemmin USA kuin Sveitsi Hitlerille. Ja olisihan se keskellä Eurooppaa.

Itse olen aika lailla optimisti, että eiköhän nykyisin länsimaat arvosta sen verran sananvapautta ja sellaista, etteivät kansat heti toistensa kimppuun hyökkää, paitsi jo johtoon tulee joku Hitlerin tapainen. Itse ajattelisin, että Suomelle suurin uhka ovat terroristit ja yleensä muslimimaat. Tietysti Venäjäkin voisi olla, mutta se taitaa jo olla aika lailla hyvää pataa Naton kanssa, ei ainakaan julkisesti tule kovin epäilyjä. Ja entä jo kaikki maat kohta kuuluvat Natoon...mitä merkitystä sillä enää on, tilanne olisi sama jos koko systeemiä ei olisi olemassa.

Nämä nyt on vain minun ajatuksia...en ymmärrä tätä Nato-vouhotusta. Itse en kyllä lähde muualle sotimaan. Jos kuolen niin kuolen Suomessa ja Suomen puolesta ja vaikka sitten omien ampuna, jos ei muu auta. Tietysti onhan Natossa joissakin tilanteissa hyvääkin, mutta parasta rauhanpolitiikkaa olisi hyvät suhteet ulkomaihin ilman, että taustalla piilottelee sota jossakin muodossa.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: An-na - 31.01.06 - klo:16:54
Joo ja Sveitsi on ollut 700 vuotta itsenäinen ja mitä ne on keksinyt: käkikellon!  :lol:
Otsikko: natosta, ryssistä
Kirjoitti: juhani - 31.01.06 - klo:17:04
En ole niinistöläinen, mutta historian ajalta ryssät muutaman vuoden välein hyökkäsivät pieneen ja sisukkaaseen Suomeen. Minä tykkäisin jalkaväkimiinoista itärajalle. Suomi, jos tämä rakas maamme muutaman vuoden päästä, liittyisi NATOON, niin ei meidän tarvitsi lähettää vinkuintiaan meidän omia suomalaisia. 8) Johannekselle terveisiä.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Kristian - 31.01.06 - klo:20:38
Suomen tulisi liittyä Natoon. Perustelut ovat m.k.:n lainaamassa tekstissä. Mitä tähän Sveitsi-keskusteluun tulee, niin Sveitsi on YK:n jäsen (liittynyt 10.9.2002). Kaikki YK:n jäsenvaltiot näkyvät täältä (http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneiden_kansakuntien_j%C3%A4senvaltiot).
Otsikko: Re: natosta, ryssistä
Kirjoitti: Johannes - 31.01.06 - klo:21:32
Lainaus käyttäjältä: "juhani"
En ole niinistöläinen, mutta historian ajalta ryssät muutaman vuoden välein hyökkäsivät pieneen ja sisukkaaseen Suomeen. Minä tykkäisin jalkaväkimiinoista itärajalle. Suomi, jos tämä rakas maamme muutaman vuoden päästä, liittyisi NATOON, niin ei meidän tarvitsi lähettää vinkuintiaan meidän omia suomalaisia. 8) Johannekselle terveisiä.


                    ???  
En saanut ajatuksesta kiinni...eikös Nato maat juuri lähetä sotilaita sinne, missä on sota....? Jos tuo olisikin totta, että ei tarttis lähteä muualle sotimaan, niin Nato kanta saattaisi itselläni lieventyä, mutta en usko että homma toimisi niin.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Johannes - 31.01.06 - klo:21:37
Lainaus käyttäjältä: "Kristian"
Sveitsi on YK:n jäsen (liittynyt 10.9.2002). Kaikki YK:n jäsenvaltiot näkyvät täältä (http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneiden_kansakuntien_j%C3%A4senvaltiot).


Näyttäisi pikasilmäyksellä olevan viimeinen liittyjä. Suunnilleen kaikki muuthan tuolla jo oli Irakia ja Irania myöten! On muuten hyvä paikka tuo wikipedia. Itse löysin sivut vasta hiljattain, mutta nyt on sitäkin useammin tullut vierailtua.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Kristian - 31.01.06 - klo:22:08
Lainaus käyttäjältä: "Johannes"
Näyttäisi pikasilmäyksellä olevan viimeinen liittyjä.


On pakko viilata pilkkua, mutta viimeisin liittyjä on Itä-Timor, joka on liittynyt 24.9.2002 eli 14 päivää myöhemmin kuin Sveitsi.
Otsikko: nato
Kirjoitti: juhani - 31.01.06 - klo:23:10
nato tarkoittaa minun keskustalaisen mukaan siedettävää toimijaa ja  unelmoiden tässä meidän itärajamme puskurina. Mutta myös aviomiehen sisarta. 8)
Otsikko: Natosta
Kirjoitti: satman1 - 01.02.06 - klo:06:36
Olen Juhanin kannalla. Me keskustalaiset keskustelemme, kunnes on aika toimia. Keskitie on paras.
Nato linjautuu terrorismimaailmassa uudelleen.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Hanna - 01.02.06 - klo:20:42
Tottakai sen ymmärtää et päättäjät haluaa olla joka sopassa mukana, mut Venäjällä ei kyllä taida olla muiden sotatoimiensa ohessa kovin paljon resursseja hyökätä Suomeen. Terroristienkin uskoisin etsivän hivenen keskeisimpiä paikkoja maailmasta (vaikka tottahan me ollahan maailman napa). Mun mielesta sais nekin rahat käyttää kansalaisten hyvinvointiin tai vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaan! (Ja An-na Plushenko on taiteilija sormenpäästä varpaankynteen, eikä sitä takatukka pilaa, mut aivan liikaa samoja musiikkeja luistelijat kyllä kyllä käyttää esim.Bolero)
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Johannes - 01.02.06 - klo:21:30
no onhan täällä joku toinenkin nato-vastanen mun kaveriksi...   \:D/
Kun rupee kohta iteltä perustelut loppumaan...  :wink:
Otsikko: Natosta
Kirjoitti: satman1 - 02.02.06 - klo:04:08
Ahtisaari kannattaa Natoa.

Teknologiamme on kehittynyttä. Globaali sektori huutaa panostamme.


...........................................................................................    :smt024   ...........................................................................................
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: m.k - 02.02.06 - klo:17:51
Lainaus käyttäjältä: "Hanna"
Tottakai sen ymmärtää et päättäjät haluaa olla joka sopassa mukana, mut Venäjällä ei kyllä taida olla muiden sotatoimiensa ohessa kovin paljon resursseja hyökätä Suomeen.
Muita sotatoimia Venäjällä lienee Tsetsenia, muita ei heti muistu mieleen. Kuinka paljon kuvittelet vaativat resursseja, jos joku haluaa Suomeen hyökätä? Kyllä Venäjällä riittää miehiä, lisäksi kehittynyttä aseteknologiaa ja taitavaa käyttäjää löytyy joten ei kannata luulla että tästä tulisi toisia 105:ttä kunnian päivää. Ennemmin tulee mieleen kuuden päivän sota, ja vielä jää porukkaa reserviinkiin...

En muuten Johannes ihmettele että perustelut Natoa vastaan loppuvat, niitä kun ei nähdäkseni paljoa ole. Sama kun Euroja tai EU:ta vastustelevat, samaa ovat aikansa jankanneet eivätkä uutta keksi, kun ei ole mitä keksiä :roll:
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Johannes - 02.02.06 - klo:21:38
No, samat perustelut siellä pyörii vastapuolellakin...  :wink:
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: m.k - 02.02.06 - klo:22:42
Lainaus käyttäjältä: "Johannes"
No, samat perustelut siellä pyörii vastapuolellakin...  :wink:
Niin, juuri ne joita et omien sanojesi mukaan jaksanut edes loppuun asti lukea. No, onhan se hyvä että tiedät lukemattakin mitä on sanottu :roll:
Otsikko: Nato
Kirjoitti: satman1 - 03.02.06 - klo:07:09
Kyllä naapurilta niin halutessaan löytyy aina arsenaali Suomen kokoiselle.


.......................................................................................    :smt024   .......................................................................................
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: m.k - 03.02.06 - klo:09:07
Jep, turpaan tulee että tukka lähtee. Semmosta kyytiä juoksee suomipoika karkuun ettei pysy kukaan maratoonari perässä...
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Johannes - 03.02.06 - klo:09:40
Lainaus käyttäjältä: "m.k"
Lainaus käyttäjältä: "Johannes"
No, samat perustelut siellä pyörii vastapuolellakin...  :wink:
Niin, juuri ne joita et omien sanojesi mukaan jaksanut edes loppuun asti lukea. No, onhan se hyvä että tiedät lukemattakin mitä on sanottu :roll:


No, niinhän se tietysti on toisaalta... :oops:  Mutta liekö tuolla jotakin niin mullistavaa...pitää joskus kattoo, jos on aikaa...  :wink:
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: m.k - 03.02.06 - klo:09:43
Juu, katso ihmeessä ja mielellään kommentoikin niitä! Ei tuo nyt lopen kauaa mennyt minullakaan, viitisen minuuttia ehkä. Ei siis ole omaa tekstiäni vaan jonkun muun, mutta mielestäni silkkaa asiaa...
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Jaakkoopuukkoo - 03.02.06 - klo:13:52
Mitä hyvää sitten NATO:sta on tässä hypoteettisessa tilanteessa, jossa ryssä rynnii rajan yli? Nato tulee ja pistää ohjusta venäläisiin sairaaloihin Kosovo-mallilla?

Jaha, taisin syyllistyä sohimaan keskustelua lukematta, mutta meillä kiireisilläkin tulee olla oikeus yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Otsikko: Nato
Kirjoitti: satman1 - 03.02.06 - klo:14:14
Sotilaallinen tyhjiö pyrkii täyttymään.


..........................................................................................    :smt024 ..........................................................................................
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Henri - 03.02.06 - klo:16:08
Lainaus käyttäjältä: "Jaakkoopuukkoo"
Mitä hyvää sitten NATO:sta on tässä hypoteettisessa tilanteessa, jossa ryssä rynnii rajan yli? Nato tulee ja pistää ohjusta venäläisiin sairaaloihin Kosovo-mallilla?


No se Natohan on juuri sitä varten, että kukaan ei tulisi rajan yli. Ei yhdelläkään Venäjän johtajalla ole pokkaa hyökätä Nato-maahan, ei vaikka johtaja olisi kuinka sotahullu.

Putin nimittäin on Venäjän politiikassa sieltä kaikkein sotilaallisimmasta päästä, eikä hänelläkään uskallus riitä. Halua kyllä on, siitä voi olla varma. Putin ja Venäjä ovat viime vuosina viestittäneet aika selväti, että Venäjä on suurvalta, jolle ei kannata aukoa päätään. Esimerkiksi entisen hymnin palautus kansallislauluksi on aika selvä symboli.
Otsikko: Nato ja naapuruus, itä ja ihmisyys
Kirjoitti: satman1 - 05.02.06 - klo:07:29
Lainaus käyttäjältä: "Henri"
Lainaus käyttäjältä: "Jaakkoopuukkoo"
Mitä hyvää sitten NATO:sta on tässä hypoteettisessa tilanteessa, jossa ryssä rynnii rajan yli? Nato tulee ja pistää ohjusta venäläisiin sairaaloihin Kosovo-mallilla?


No se Natohan on juuri sitä varten, että kukaan ei tulisi rajan yli. Ei yhdelläkään Venäjän johtajalla ole pokkaa hyökätä Nato-maahan, ei vaikka johtaja olisi kuinka sotahullu.

Putin nimittäin on Venäjän politiikassa sieltä kaikkein sotilaallisimmasta päästä, eikä hänelläkään uskallus riitä. Halua kyllä on, siitä voi olla varma. Putin ja Venäjä ovat viime vuosina viestittäneet aika selväti, että Venäjä on suurvalta, jolle ei kannata aukoa päätään (lihavointi satman/satman1). Esimerkiksi entisen hymnin palautus kansallislauluksi on aika selvä symboli.


Lukekaas, lapset: Älkää jatkako vanhempienne viholliskuvien jakelua!
Venäjä on naapurimme. Meillä on siihen maailman jyrkin elintasoraja. Venäjää täytyy ymmärtää. Pienuutemme vuoksi olemme siihen nähden kuitenkin sotilaallinen tyhjiö, vaikka kaikki Naton joukot seisoisivat rajalla puolustamassa meitä suurelta, rakkaalta naapuriltamme, sen itsetuntovajenälältä.
Kun haluamme olla itsenäisiä, itsepäisyys ei kanna pitkälle.
Nato on yksi tekijä tukenamme. Toinen on naapurisovun rakentaminen lisäämällä venäjän kielen opiskelua.


......................................................................................      :smt052    ......................................................................................
Otsikko: Re: Nato ja naapuruus, itä ja ihmisyys
Kirjoitti: Kristian - 05.02.06 - klo:18:51
Lainaus käyttäjältä: "satman1"
Lukekaas, lapset: Älkää jatkako vanhempienne viholliskuvien jakelua!
Venäjä on naapurimme. Meillä on siihen maailman jyrkin elintasoraja. Venäjää täytyy ymmärtää. Pienuutemme vuoksi olemme siihen nähden kuitenkin sotilaallinen tyhjiö, vaikka kaikki Naton joukot seisoisivat rajalla puolustamassa meitä suurelta, rakkaalta naapuriltamme, sen itsetuntovajenälältä.
Kun haluamme olla itsenäisiä, itsepäisyys ei kanna pitkälle.
Nato on yksi tekijä tukenamme. Toinen on naapurisovun rakentaminen lisäämällä venäjän kielen opiskelua.


Miten niin Venäjä ei olisi meille uhka? Lähes kaikki sodat, joita Suomi on itsenäisenä maana käynyt, on käyty Venäjää vastaan. Myös he varstivat meiltä käsivarren ja helman sekä pakottivat vuokraamaan Porkkalan!

Jos Venäjä ei kerran ole uhka, niin miksi he sitten mm. katkaisivat sähkön jakelun Suomeen kovan pakkasen aikana? Miksi he sitten toimivat mielivaltaisella tavalla suomalaisia rekkoja kohtaan? Miksi sitten me emme uskalla puuttua mm. venäläisten rekkojen huonoon kuntoon Suomessa? Miksi...?

Natojäsenyys on ainoa tapa pitää Venäjä poissa täältä!
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Vompsu - 05.02.06 - klo:20:53
No ei Suomi ole ikinä Venäjän kanssa sodassa ollut. Ennen 1800-lukua maa täällä oli Ruotsin kuningaskunta, ja 1800-luvun Venäjän keisarikunta. Suomi valtiona on käynyt tasan kolme sotaa, joista kaksi Neuvostoliittoa ja yhden Saksaa vastaan vuosina 10939-1944.
Neuvostoliitto on eri asia kuin Venäjä.

Keskustelu Venäjän hyökkäämisestä Suomeen käydään sitä paitsi liikaa Suomen näkökulmasta, vaikka koko ajan puhutaan Venäjästä aktiivisena toimijana (hyökkääjä). Jos Venäjä saa tarpeeksi resursseja ja halua hyökätä johonkin, niin sillä on monta muuta paljon mielenkiintoisempaa suuntaa, esim. keski-Aasia. Joukkojen keskityskin tapahtuu nykyään lähinnä itään, Siperiaan, jossa Venäjällä on kymmenkertainen vihollinen (Kiina) vastassa. Kiinalaisilla vasta valloitushalua onkin, Siperiaan kun pari sataa miljoonaa heikäläistä menisi hypppien loikkien. Tämä on jo nähtävänä laillisena siirtolaisuutena. Venäjällä on väestön vähetessä tarpeeksi hankaluuksia pitää nykyisetkään alueensa asuttuina, miksi he haluaisivat paria sataa tuhatta harvaan asuttua neliökilometriä lisää?

Puhuttaessa Natosta vedotaan lähes aina tähän turvallisuusuhkaan, Venäjään, mutta Suomen uhat ovat kyllä jossain aivan muualla. (Esim. ympäristöongelmat ja sen sellaiset.) Nato on sitä paitsi suurissa mullistuksissa nyt kun sen rakenne muuttuu USA:n sotilaallis-poliittisten intressien muuttuessa, emmekä voi tietää, millainen se (Nato) on vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Nyt ei siis ainakaan ole oikea aika liittoutua siihen sakkiin.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Hydrokefalos - 06.02.06 - klo:16:55
Lainaus
Natojäsenyys on ainoa tapa pitää Venäjä poissa täältä!


Niin, siis niin kuin jo aikaisemminkin kirjoitin, Nato ei aio olla omien sanojensa mukaan millään lailla Venäjää vastaan suunnattu liitto. Päinvastoin, Venäjän kanssa tehdään erittäin paljon ja yhä enenevissä määrin yhteistyötä ja keskustellaan jäsenyydestä.

Miltä Natojäsenyys näyttää muutaman vuoden kuluttua, kun Venäjä on jäsen?

Aivan niin - turhalta.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: m.k - 06.02.06 - klo:18:39
Lainaus käyttäjältä: "Vompsu"
No ei Suomi ole ikinä Venäjän kanssa sodassa ollut. Ennen 1800-lukua maa täällä oli Ruotsin kuningaskunta, ja 1800-luvun Venäjän keisarikunta. Suomi valtiona on käynyt tasan kolme sotaa, joista kaksi Neuvostoliittoa ja yhden Saksaa vastaan vuosina 10939-1944.
Neuvostoliitto on eri asia kuin Venäjä.
Kyllä se Venäjä/Neuvostoliitto on sama paska eri paketissa... Venäläisiä ne on aina olleet jotka siellä asustelee, ja venäjää puhuvat ja kirjoittavat. Kekkoslovakialla ja Suomellakin on enemmän eroja...

Ja suomalaisia kai täällä on oltu iät ja ajat, vaikka vallanpitäjä on joskus ollutkin Ruotsi, sitten Venäjä ja myöhemmin me suomalaiset itse.

Itse en uskoisi että Venäjä on Natoon liittymässä kovin pitkään aikaan. Alunperin Nato oli nimenomaan itä-blokkia ja Neuvostoliittoa vastaan suunnattu liitto, ei tosin enää Varsovan liiton lakkaamisen jälkeen. Se että tehdään yhteistyötä, ei tarkoita sitä että Venäjä olisi Natoon liittymässä. Sellaisesta en ole kuullutkaan että Venäjä olisi Nato-jäsenyydestä keskustellut, kertokaa ihmeessä jos olen väärässä.

Eli ei siis ole Venäjää vastaan suunattu liitto, niin kuin ei ketään muutakaan vastaan. Nato on puolustusliitto, jonka tehtävä on auttaa jäsenmaata puolustautumaan. Nato ei siis ole hyökkäysliitto, sotajärjestö tai ketään vastaan suunnattu, vaan jäsenmaiden turvaksi tehty. Pitää hyökkääjän tehokkaammin pois täältä, oli se hyökkääjä sitten Venäjä tai Zimbabwe.

Itsenäisesti ja yksin emme puolustustamme kykene tulevaisuudessa hoitamaan, se on saletti homma. Puolustusmenoja ei ole varaa kasvattaa, niin kuin ei oikeastaan mitään muitakaan menoja. Kuitenkin mikäli haluamme pitää yllä uskottavaa maanpuolustusta liittoutumattomana, tulisi se suhteettoman kalliiksi verrattuna siihen että yhdessä muiden kanssa suunnitellaan ja tilataan, ehkä saadaa jostakin käytettynäkin tavaraa. Muistellaampa niitä panssarivaunukauppoja tässä... Kuka maksoi Leopardeista tuhottomasti, kun taas Nato-maa sai suht. halvalla ostettua tismalleen samoja vaunuja :wink:
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Hydrokefalos - 07.02.06 - klo:15:09
Lainaus
Kyllä se Venäjä/Neuvostoliitto on sama paska eri paketissa...

Näin lapsellisen ja rasistisen kommentin jälkeen täytyi kyllä miettiä tosissaan kannattaako minkäänlaista vakavaa vastausta kirjoittaa…

Lainaus
Itse en uskoisi että Venäjä on Natoon liittymässä kovin pitkään aikaan. Alunperin Nato oli nimenomaan itä-blokkia ja Neuvostoliittoa vastaan suunnattu liitto, ei tosin enää Varsovan liiton lakkaamisen jälkeen. Se että tehdään yhteistyötä, ei tarkoita sitä että Venäjä olisi Natoon liittymässä. Sellaisesta en ole kuullutkaan että Venäjä olisi Nato-jäsenyydestä keskustellut, kertokaa ihmeessä jos olen väärässä.


Naton omat sivut kirjoittavat paljonkin laajenevasta yhteiselämästä, mm (kannattaa muuten käydä katsomassa):
Lainaus
The NATO-Russia Council (NRC) was established in May 2002 as the main forum for advancing NATO-Russia relations, in which the 26 Allies and Russia work together as equal partners to identify and pursue opportunities for joint action.


Lainaus
NATO today remains too oriented to its traditional role of being prepared to fight a land war in Europe.
- Robert Bradtke, NATO deputy assistant secretary of state for European affairs


Naton ja Venäjän välit ovat jatkuvasti syvenemässä, Venäjän Nato-jäsenyydestä keskustellaan maailmalla suunnilleen yhtä useasti kuin ”Suomen Nato-optiosta” täällä meillä. Tosin mielestäni suomenkin tilanteeseen sopisi yhtä hyvin tuo ” Se että tehdään yhteistyötä, ei tarkoita sitä että olitaisiin Natoon liittymässä”.
Mutta Venäjän Natoilusta vielä esim. Condoolezza Rice:

Lainaus
membership in NATO is not ruled out, Condoleezza Rice said in an Associated Press interview as she outlined the Bush administration's concept for converting a relationship rooted in Cold War hostility to one based on friendly cooperation


Sanoisin, että monessa suhteessa Naton ja Venäjän suhteet ovat pidemmälläkin kuin Suomen ja Naton.

Nato hakee omaa rooliaan Euroopassa, eikä ole enää sama Nato kuin vaikka kylmän sodan aikana. Tarvitsemmeko liittoa, jonka jotkut Suomessa tuntuvat mieltävän vahvasti Suomen turvatakuisiin potentiaalista hyökkääjää vastaan, mutta joka ei omasta mielestään sitä ole, ja joka itse ei näe olevan olemassakaan sellaisia käsitteitä kuin esim “venäjän etupiiri”..?

Lainaus
Itsenäisesti ja yksin emme puolustustamme kykene tulevaisuudessa hoitamaan, se on saletti homma. Puolustusmenoja ei ole varaa kasvattaa, niin kuin ei oikeastaan mitään muitakaan menoja.


Minun mielestänikään puolustusmenoja ei pitäisi kasvattaa. Suomen puolustusbudjetti on noin 1,4% BKT:sta. Naton oman tilaston mukaan jäsenmaista puolustusmenot BKT:hen suhteutettuna olivat pienemmät vain Belgialla (1,3%), Espanjalla (1,2%), Kanadalla (1,1%) ja Luxemburgilla (0,8%). Kaikilla muilla jäsenmailla menot olivat huomattavastikin suuremmat.

Siis ei kiitos Natolle, ja sen myötä kasvaville puolustusmenoille.
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: m.k - 07.02.06 - klo:20:38
Kyllä se taitaa pitemmän päälle Nato-jäsenyys tulla halvemmaksi kuin se että ostetaan kaikki pienissä erissä ja kovaan hintaan, mutta miten vaan haluat asian nähdä. Tietysti jos osaat viimevuoden tilastoista lukea millaiset puolustusmenot meillä on 10 vuoden päästä niin hyvä, sinunlaisille selvännäkijöille olisi tilausta.

Neuvostoliittoa ja Venäjää vertasin "samaksi paskaksi eri paketissa" koska se on vakiintunut sanonta. Minä en tee NL:n ja Venäjän välille mitään eroa, ja sillä siisti. Kotiliedessä joka tänään tuli, oli Jukka Tarkan mielipiteitä Nato-jäsenyydestä, häneen luottaisin enemmän kuin johonkin rivitallaajaan joensuusta, vaikka tämä rivitallaaja selvännäkijä vaikuttaisi olevankin :roll:
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Henri - 08.02.06 - klo:12:44
Noista puolustusmenoista sen verran, että nehän kertovat vain kuinka paljon rahaa on käytetty BKT:stä. Eivät todellakaan sitä mitä sillä rahalla on tehty. Niinkuin m.k taiskin sanoa: halvemmaksi se tulee jos Natoon liityttäisiin. Siis jos täytyy vasrustella...
Otsikko: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: PekkaV - 12.01.09 - klo:13:08
Olen Ahtisaaren linjoilla: eiku Natoon vaan.
Mutta sitten alkaa hälytyskello soida: mitä Venäjä ajattelee?
Otsikko: Re: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: jUHOMA4 - 12.01.09 - klo:14:41
Lainaus käyttäjältä: "satman"
Olen Ahtisaaren linjoilla: eiku Natoon vaan.
Mutta sitten alkaa hälytyskello soida: mitä Venäjä ajattelee?


Luulen ja uskon , että Ahtisaari tietää mitä Venäjä ajattelee .
Voivat soitella hälytyskelloja ja pelotella.  Mitäs me niistä !
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 28.02.22 - klo:19:21
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut aikaan historiallisen muutoksen suomalaisten suhtautumisessa Nato-jäsenyyteen 53 prosentin kannattaessa Suomen liittymistä Naton jäseneksi.   :eusa_clap:

Lähde

Ylen kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä
https://yle.fi/uutiset/3-12336530
Otsikko: Vs: natosta, ryssistä
Kirjoitti: luterilainen - 02.03.22 - klo:11:48
En ole niinistöläinen, mutta historian ajalta ryssät muutaman vuoden välein hyökkäsivät pieneen ja sisukkaaseen Suomeen. Minä tykkäisin jalkaväkimiinoista itärajalle. Suomi, jos tämä rakas maamme muutaman vuoden päästä, liittyisi NATOON, niin ei meidän tarvitsi lähettää vinkuintiaan meidän omia suomalaisia. 8) Johannekselle terveisiä.
Jokainen valveutunut heränneeseen tummaan ystäväkansaan kuuluva tietää, miten Suomen olisi pitänyt liittyä Natoon hyvän sään aikana yhdessä Baltian maiden kanssa. Kun tärajamme takana on sotilaallinen suurvalta, roistovaltio Venäjä, ei Suomella ole varaa sinisilmäisyyteen. Suomi on EU:n jäsenmaa, ja lisäksi maamme on vuosien ajan tehnyt yhteistyötä Naton kanssa lähestyen kumppanimaaksi pitäen avoimesti yhteistyötä, ja yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä. Tosin Nato-optio on tarjolla vain niin kauan kuin jäsenyyden takaamille turvatakuille on tarvetta, sillä Nato ei vastaanota hakemuksia alueselkkauksia tai sotaa käyviltä maita.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen yhdessä yössä. Nato-jäsenyyden hakemisella on seurauksensa, mutta niin myös hakematta jättämisellä. :eusa_pray:

Asiantuntija: Suomi voi olla seuraava Ukraina
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/355ffb4f-6fd3-4254-bceb-7e5b9a56eb84
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Riitta-mummi - 02.03.22 - klo:12:21
Näin Naton jokkoja 1980-luvun puoliväissä Pohjois-Norjassa, ja minua pelotti, silloin.

Ajattelin Saksan joukkoja samoilla seuduilla neljäkymmentä vuotta aiemmin, ja kannatin vahvasti rauhan-aatetta. Kannatan periaatteessa yhä, mutta jos NATO on vakuutus vapaalle Suomelle, niin liitytään sitten.

Onko se pelote vai sytyke Venäjälle? Jos siellä löytyy lisää näitä putinilaisia johtajia, niin kuka tietää.

Jumala on turvani, mutta rikollisen naapurin takia NATO voi turvata rajamme ja elämän jälkeläisille.

Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 02.03.22 - klo:15:44
NATO  ei nyt ole mikään lopullinen turva Suomelle.
Edellinen USA an presidentti kaikkien alojen nero ja aavikon tarkkasilmäisin ampuja, niin oli sitä mieltä, että hän ei noista kärkäsen päästön kokoisista Baltian valtioista välitä ja muutenkin hän meinasi, että makselkaa USAlle rästit ja siltikään he eivät välttämättä tule ja auta.

Nyt on toi Biden ja hän tuntuu pikkaisen järkevämmältä kaverilta, vaikka vanhuus teettää kaikenlaista outoa hänen puheisiin.
Hän jos pysyisi vallassa, niin NATOon vaan.

Minusta ei muuta kuin rautaa rajalle ja NATO hakemus sisään.

Vaikka toisaalta onhan meillä viisveisaaja ja pohjanmaalaiset, että ei me välttämättä NATOa tarvita.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 02.03.22 - klo:16:00
Kaikki maailman sotahullut johtajat pitäis laittaa jäähalliin antaa ase käteen ja sammuttaa valot.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 03.03.22 - klo:07:19
Minusta ei muuta kuin rautaa rajalle ja NATO hakemus sisään.
Suomalaiset haluavat puhtaan sinivalkoisen isänmaamme Naton jäseneksi.  :eusa_pray:

Lähde

Jo toinen Suomea Natoon patistava kansalaisaloite sai 50 000 allekirjoitusta ja etenee siten eduskunnan käsittelyyn
https://yle.fi/uutiset/3-12340979
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 03.03.22 - klo:12:54
Jumala on turvani,
Jumala on toki turvasi körttiläisessä pelastusepävarmuudessa armon kerjäläisen aralla tunnolla ja nöyrällä mielellä. Vasta taivaan portilla tiedät pääsetkö taivaaseen vai joudutko helvettiin.  :eusa_pray:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 03.03.22 - klo:14:08
Vasta taivaan portilla tiedät pääsetkö taivaaseen vai joudutko helvettiin.

Kristillisyys onkin uskoa, toivoa ja rakkautta. Tieto on toisarvoista.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 03.03.22 - klo:14:31
Kristillisyys onkin uskoa, toivoa ja rakkautta. Tieto on toisarvoista.
Aamen! Herännyt tumma ystäväkansa ei perusta alatien kristillisyyttään tietoon, järjen päätelmiin eikä luulouskoon vaan murhevoittoiseen ultranöyrään heikon uskon riittämättömyyteen, epävarmuuteen ja armon varassa roikkumiseen.  :eusa_pray:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 03.03.22 - klo:15:00
Aamen! Herännyt tumma ystäväkansa ei perusta alatien kristillisyyttään tietoon, järjen päätelmiin eikä luulouskoon vaan murhevoittoiseen ultranöyrään heikon uskon riittämättömyyteen, epävarmuuteen ja armon varassa roikkumiseen.

Armon varassa roikkuminen pitää paikkansa; 'murhevoittoinen ultranöyrä heikon uskon riittämättömyys' on luterilaiselle tyypillistä sanahelinää. Suruttomuuden kaihtaminen ei merkitse ilottomuutta.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: öppiäinen - 03.03.22 - klo:15:58
NATO  ei nyt ole mikään lopullinen turva Suomelle.
Edellinen USA an presidentti kaikkien alojen nero ja aavikon tarkkasilmäisin ampuja, niin oli sitä mieltä, että hän ei noista kärkäsen päästön kokoisista Baltian valtioista välitä ja muutenkin hän meinasi, että makselkaa USAlle rästit ja siltikään he eivät välttämättä tule ja auta.

Natossa on toki muitakin valtioita kuin Yhdysvallat. Mutta tuntuu, että ne muut ovat antaneet oman puolustuksensa rapautua ajatuksella, että kyllä meitä Nato riittää turvaamaan. (Tuntuu ts. ei minulla kunnon tietoa ole.)

Turkki on poikkeus, siellä on vielä asevelvollisuus ja iso armeija, Naton toiseksi suurin, jos ydinaseet jätetään huomiotta. Että jos jenkit pettää niin turkkia ja tattaria sitten? (Siitä asevelvollisuudesta kyllä kuulemma voi varakkaat ostaa poikansa pois, ja vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen on korkeinta upseeristoa siivottu, joten parhaat kyvyt eivät liene käytössä, vrt. Stalinin puhdistukset aikoinaan.)

Kieltämättä Yhdysvaltain epävakaus arveluttaa minuakin. Demokraattipressat siellä on niitä innokkaampia olleet muun maailman asioita järjestelemään. Eipä tuo Turkin pressakaan oikein inspiroi. Varsinainen länsimaisten arvojen puolustaja siinäkin.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 03.03.22 - klo:22:36
Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mielestä paras ajankohta Natoon liittymiseen on takana, mutta toiseksi paras ajankohta on nyt. Adlercreutzin mielestä suomalainen Nato-keskustelu on muuttumassa farssiksi. :eusa_pray:

Lähde

RKP:n ryhmäjohtaja: Suomen tulisi käynnistää prosessi Natoon liittymiseksi
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/5b007c67-57c8-473a-b56a-c34e2232737c
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 03.03.22 - klo:23:17
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin. Tapaamisessa on määrä keskustella Yhdysvaltain ja Suomen erittäin vahvasta puolustussuhteesta, kommentoidaan Valkoisesta talosta. Asiantuntijat arvioivat, että tapaaminen liittyy paitsi Natoon myös tulenarkaan tilanteeseen ja Suomen huoltovarmuuteen.  :eusa_pray:

Lähteet

AFP: Valkoinen talo kommentoi Niinistön ja Bidenin tapaamista
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008658362.html

Asiantuntija: Niinistön ja Bidenin tapaaminen liittyy Suomen turvallisuuteen – ”Nato-jäsenyyden hakeminen ei täysin poissuljettu”
https://www.is.fi/politiikka/art-2000008656944.html
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 06.03.22 - klo:20:36
Natossa on toki muitakin valtioita kuin Yhdysvallat. Mutta tuntuu, että ne muut ovat antaneet oman puolustuksensa rapautua ajatuksella, että kyllä meitä Nato riittää turvaamaan. (Tuntuu ts. ei minulla kunnon tietoa ole.)

Turkki on poikkeus, siellä on vielä asevelvollisuus ja iso armeija, Naton toiseksi suurin, jos ydinaseet jätetään huomiotta. Että jos jenkit pettää niin turkkia ja tattaria sitten? (Siitä asevelvollisuudesta kyllä kuulemma voi varakkaat ostaa poikansa pois, ja vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen on korkeinta upseeristoa siivottu, joten parhaat kyvyt eivät liene käytössä, vrt. Stalinin puhdistukset aikoinaan.)

Kieltämättä Yhdysvaltain epävakaus arveluttaa minuakin. Demokraattipressat siellä on niitä innokkaampia olleet muun maailman asioita järjestelemään. Eipä tuo Turkin pressakaan oikein inspiroi. Varsinainen länsimaisten arvojen puolustaja siinäkin.
öppiäinen on kyllä viisas.

Jotenkin noin minäkin asiat näen, mutta Erdogan Turkin itsevaltias on minusta toiminut hyin ja blokannut venäläisten kauttakulun bosforinsalmen läpi ja toimittanut Ukrainalle niitä drooneja tai jotakin, niin minusta aika siistiä.
Laitoin kiitos postia hänelle hänen hallituksensa tai hännystelijöiden sivuille ja kautta.
-Sitten on joitain outoja maita, kuten Japani kun tukee Ukrainaa ja pakoittelee Venäjää ja jokusia muita Taiwan ja jotain, että ihmetellä täytyy.
Ransakan Macron aika pettymys, vaikka niillä kukonpojilla on atomiaseet ja väkeä kun sillejä purkissa, niin pehmoilee ja Italia jolle raha vaan tärkeintä ja energia. Saksa vähän ryhdistynyt.

Kumpa NATO jengi nyt pysyis kovana Putinille !!!
SLAVA UKRAINA !!!
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 18.03.22 - klo:15:15
Ei NATO mikään satavarma takuu minustakaan ole, että tänne ei hyökättäisi tai balttian maihin.
 Venäjällä on ydinpelote jolla se voi uhata jos NATO sekaantuu sen valloituksiin, joko Suomeen Balttiaan tai vaikka Puolaan.
 Se plussa Suomelle olisi että sotamateriaalia ehkä saisimme rutkasti enemmän.

Joku ajatus NATOsta, minusta Enhrooth edes mennyt jo kenraali sanoi viisaasti kun totesi, että ei NATO tule taistelemaan Suomeen, mutta saisimme aseita vihollisia vastaan joilla puollustautua.

Enhroothilta kysyttiin myös englanissa onko Suomessa venäläisiä joukkoja ja hän totesi on niitä 2 km rajalta ja 3 metriä syvällä maassa jokunen divisioona.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 20.03.22 - klo:14:17
Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma heitti Vladimir Putte Putinilta saamansa Ystävyyden kunniamerkin jätekeräykseen pitäen Suomen Natoon liittymistä varmana.  :eusa_clap:

– Merkistä oli tullut Ukrainan sotaretken myötä nimensä irvikuva.

Lähteet

HS: Eero Heinäluoma heitti Venäjältä saamansa arvomerkit roskiin – pitää Natoon liittymistä varmana
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008694494.html

Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 20.03.22 - klo:21:45
Toisaalta Heinäluoma sanoi, että Natoon mennään, mutta nyt ei ole oikea hetki. Heinis ehkä tarkoittaa, ettei koskaan ole oikea hetki. Ovela ketku.   :eusa_pray:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 20.03.22 - klo:21:52
Ville Rannan pilapiirros: Onko Nato-ovi ihan varmasti vielä auki?! https://www.iltalehti.fi/villeranta/a/b1c5a256-40d9-4227-8dd2-c0df5267bdcb
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: sivullinen - 05.04.22 - klo:12:42
Ei
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 05.04.22 - klo:12:48
Aamen! Herännyt tumma ystäväkansa ei perusta alatien kristillisyyttään tietoon, järjen päätelmiin eikä luulouskoon vaan murhevoittoiseen ultranöyrään heikon uskon riittämättömyyteen, epävarmuuteen ja armon varassa roikkumiseen.  :eusa_pray:

Näin on, veli, joka on jo pitkään ilmituonut uskossapysyminen merkityksen ja sen, kuinka hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä.  On suuri lahja että edes yksi julistaa oikeaa erehtymätöntä uudestisyntymisen oppia ja sitä, kuinka hän ylöstempaantuaan Ylkää vastaan sieltä voi katsella kuinka sujuu Harmaggeddon.  Halleluja!
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 05.04.22 - klo:12:53
Ei NATO mikään satavarma takuu minustakaan ole, että tänne ei hyökättäisi tai balttian maihin.
 Venäjällä on ydinpelote jolla se voi uhata jos NATO sekaantuu sen valloituksiin, joko Suomeen Balttiaan tai vaikka Puolaan.
 Se plussa Suomelle olisi että sotamateriaalia ehkä saisimme rutkasti enemmän.

Joku ajatus NATOsta, minusta Enhrooth edes mennyt jo kenraali sanoi viisaasti kun totesi, että ei NATO tule taistelemaan Suomeen, mutta saisimme aseita vihollisia vastaan joilla puollustautua.

Enhroothilta kysyttiin myös englanissa onko Suomessa venäläisiä joukkoja ja hän totesi on niitä 2 km rajalta ja 3 metriä syvällä maassa jokunen divisioona.


No ei sunkaan mikään Hitleriä sen koommin pidätellyt vaikka liittoutuneet suunnilleen sotivat jo Berliinin esikaupungeissa.  Tykkäisin kyllä, tämän myönnän, pikku ydinpelotteesta vaikka tuossa meidän pihassa. Joku säteilykammoinen saattaisi lukita Putte sedän siivouskomeroon rauhoittumaan kiireemmäksi aikaa. 

Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 05.04.22 - klo:13:02
Natossa on toki muitakin valtioita kuin Yhdysvallat. Mutta tuntuu, että ne muut ovat antaneet oman puolustuksensa rapautua ajatuksella, että kyllä meitä Nato riittää turvaamaan. (Tuntuu ts. ei minulla kunnon tietoa ole.)

Turkki on poikkeus, siellä on vielä asevelvollisuus ja iso armeija, Naton toiseksi suurin, jos ydinaseet jätetään huomiotta. Että jos jenkit pettää niin turkkia ja tattaria sitten? (Siitä asevelvollisuudesta kyllä kuulemma voi varakkaat ostaa poikansa pois, ja vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen on korkeinta upseeristoa siivottu, joten parhaat kyvyt eivät liene käytössä, vrt. Stalinin puhdistukset aikoinaan.)

Kieltämättä Yhdysvaltain epävakaus arveluttaa minuakin. Demokraattipressat siellä on niitä innokkaampia olleet muun maailman asioita järjestelemään. Eipä tuo Turkin pressakaan oikein inspiroi. Varsinainen länsimaisten arvojen puolustaja siinäkin.

NATOon kuuluu 30 valtiota joista suurin osa on aivan nsääntöjen mukaan huolehtinut puolustusvoimistaan.  Eihän siihen nyt hyvä tavaton kuulu mitään nukkukaa-rauhassa-doktriinia.  Kaikessa ei kannattaisi uskoa Arhinmäkeä, ei hän niin välkky ollenkaan ole. 

Ajankohtaisesti jännitin Unkarin parlamenttivaaleja mutta nehän voitti taas se Putinin pikku puudeli. Niin kai, kun lupasi kansalle pitää Unkarin sodan ulkopuolella. Minkäs teet jos muusta ei saa puhua eikä kukaan saa varottaa, että se valtio on ihan vapaata riistaa entisenä etupiirivaltiona. No, ehkä se viides artikla tekee sen mistä kansa olettaa että Putin sedän pikku puudeli. 
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: öppiäinen - 05.04.22 - klo:15:07
NATOon kuuluu 30 valtiota joista suurin osa on aivan nsääntöjen mukaan huolehtinut puolustusvoimistaan.  Eihän siihen nyt hyvä tavaton kuulu mitään nukkukaa-rauhassa-doktriinia.  Kaikessa ei kannattaisi uskoa Arhinmäkeä, ei hän niin välkky ollenkaan ole. 

Ööh, en minä Arhinmäkeä ole kuunnellut... jos niin luulit. Kovin vain on pieniä joidenkin Nato-maiden armeijat, ja kyllä 90-luvulla oli uskoa, että mitä tässä armeijaa pitämään, mitään sotaa ei ole tuossa.

Mutta sitä rupesin miettimään, millaisella protokollalla Natosta voi erota, jos haluaa. Tai voidaanko jäsenvaltio muiden päätöksellä erottaa ja jos niin millaisessa tapauksessa?  Ainakaan Kyproksen tilanteesta ei ole seurannut mitään sen kummemmin Turkille kuin Kreikallekaan (jossa sotilasjuntta kaappasi vallan 1967).
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: sivullinen - 05.04.22 - klo:15:26
Silloin kun Varsovan liitto hajosi, niin luulin tyhmyyttäni myös Naton olevan tarpeeton ja hajoavan. Eipä kuitenkaan hajonnut, mutta miksi ei?
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: öppiäinen - 05.04.22 - klo:15:35
Silloin kun Varsovan liitto hajosi, niin luulin tyhmyyttäni myös Naton olevan tarpeeton ja hajoavan. Eipä kuitenkaan hajonnut, mutta miksi ei?

Mitäpä sitä suotta hajottamaan, jos ei siitä kummemmin haittaa ole? Tai ehkä oltiin niin laiskoja ja saamattomia, ettei ehditty.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 06.04.22 - klo:20:38
Ööh, en minä Arhinmäkeä ole kuunnellut... jos niin luulit. Kovin vain on pieniä joidenkin Nato-maiden armeijat, ja kyllä 90-luvulla oli uskoa, että mitä tässä armeijaa pitämään, mitään sotaa ei ole tuossa.

Mutta sitä rupesin miettimään, millaisella protokollalla Natosta voi erota, jos haluaa. Tai voidaanko jäsenvaltio muiden päätöksellä erottaa ja jos niin millaisessa tapauksessa?  Ainakaan Kyproksen tilanteesta ei ole seurannut mitään sen kummemmin Turkille kuin Kreikallekaan (jossa sotilasjuntta kaappasi vallan 1967).

No hyvä edes se. Vaikka kukin makunsa mukaan.

Ihailtava tietämys, tuntea 30 valtion asevoimat noin tarkkaan. Siinä jään aivan varmasti hopealle.  Viidettä
 artiklaa ei ole koko NATOn historian aikana siis vuodesta 1949 sovellettu k e r t a a k a a n.  Koko liitto perustettiin alkuaan sen v aralle, että Neuvostoliitto, joka esitti kiintoisia imperialistisia intohimoja siihen nähden että se koulussa Neuvostoliittoviikolla opetettiin anti-imperialistiseksi valtioksi johon Baltiakin liittyi riemusta kiljuen, kävisi jäsenvaltion kimppuun.  Miksikähän toden totta Suomi ei mahtanut liittyä???     :003:

Sen tarkoitus oli alun perin turvata Euroopan valtioita  ja Pohjoisen Amerikan valtioita N_L:n sotilaallista uhkaa vastaan.  Vuonna 1949  armeijat olivat kuule siellä sun täällä varsin vaatimattomia, siinä oli maailmansota takana.

Vuosien kuluessa kävi ilmeiseksi että Neuvostoliitolla riitti päänvaivaa etupiirivaltioissaan, joissa kiukuteltiin Varsovan liitosta vähintään ihmiskasvoisempaan malliin (Unkari 56, Puola 61,  Tsekkoslovakia 77 ja saatoin muistaa jonkin näistä v äärin.  Kirkot lisäksi olivat oikein riesa ja rasitus... aivan, ja pitihän Berliiniin rakentaa lopulta muuri, ja se tehtiin kyllä panssarien tahdittamana, kun lukee kirjoja tarpeeksi. Missäs NATO?  Voi voi kun itäinen Berliini kuului N-L:n valvottavaan palaseen kuten sitten puolikas Saksaa.


Joka tapauksessa kaikissa jäsenvaltioissa on aikapäivää havaittu runsaasti muita uhkia ja ylläpidetty armeijaa.  Mitä Kreikkaan tulee, se vallankaappaus oli äärioikeistolainen ja siinä ei N-L uhannut ketää n eikä mitään,  armeijasta sillä kertaa oli paremmin harmia.


Voi hyvät ihmiset,  ei se kuulunut NATOn hommiin niin pätkääkään.  Oletko tosissasi uskonut että se on jonkinlainen maailmanpoliisi?   

Mutta ilmeisesti Venäjä on perinyt tässä Neuvostoliitolta sen, mistä syystä koko liitto perustettiin, ja sen tähden Zelenskyi koetti anoa Ukrainalle jäsenyyttä. 
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 06.04.22 - klo:21:42
No mutta hupsista.  Kreikassa tapahtui sotilasjuntan masinoima vallankaappaus 1930-luvulla, joten siihen ei oikein olisi edes ennätetty.  Jos tahtoo lukea siitä hyvän kirjan, kannattaa lukea Alki Zein nuorisoromaani  Villikissa katsoo lasin takaa.  Sain joululahjaksi 8-vuotiaana ja kun sattui käsiin luin aikuisena uudestaan ja se oli yhtä hieno lukukokemus kuin sinä jouluna.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: öppiäinen - 07.04.22 - klo:16:10
Ihailtava tietämys, tuntea 30 valtion asevoimat noin tarkkaan.

Näistähän on netissä tilastoja, vaikkapa tämä https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php. Ei tietenkään kaikki välttämättä ole yksityiskohtaisesti juuri noin, mutta jotakin suuntaa näkee.

Lisäksi löytyy tilastoja esim. siitä, kuinka paljon pannaan puoustusbudjettiin rahaa. Useimmilla Nato-mailla on alle Suomen, ja myös alle Naton oman 2 % pyrkimyksen.

Asevelvollisuusarmeijaa on pidetty vanhanaikaisena ajatuksena ja korvattu se ammattiarmeijalla. Tämä ei koske vain nato-maita, vaan niinhän esim. Ruotsi teki. Nyt taitavat olla kääntämässä kelkkaansa.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: öppiäinen - 07.04.22 - klo:16:14
No mutta hupsista.  Kreikassa tapahtui sotilasjuntan masinoima vallankaappaus 1930-luvulla, joten siihen ei oikein olisi edes ennätetty. 

Tapahtui myös 1967. Juntta pysyi vallassa vuoteen 1974. Ja kyllä se Natossa päänvaivaa ja sisäistä eripuraa aiheutti silloin.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 08.04.22 - klo:21:12
A-ha-haivan niin.   Huippulahjakkuutta osoittaa 30 valtion BKT:n tunteminen kautta aikojen ja siitä m2% tarkastaminen kuten jo totesin.  Miten N_L sekaantui vuoden 1967 vallankaappaukseen Kreikassa?  Kyllä se oli oikeistolainen sotilasvallankaappaus myös.

Tai niin.  Muistan sen kyllä mutta jos vaikka väärin.  Juu, varmasti v äärin...  kun aiheutti ihan hässäkkää NATOssa. 

Vasemmistopuolueiussa on nuoruudessani( toiminnassa 13v ikäisestä)  ollut valittelu siitä(kin)  että sehän käy kalliiksi kun BKT:sta pitää sitten aina latoa se kaksi prosenttia armeijalle  (joka sitten kumminkin on surkeaa kun ruvetaan luottamaan USA:n armeij... ooops, NATOon, niin niin NATOon, vaikka onko noilla nyt niin eroa keskenään. 

Ja ihan varmaan ja toittakai.,  Sinähän tiesit jo 60-luvulla Suomen vuosittaisen prosenttiosuuden puolustusvoimille BKT:sta.  En yksikertaisesti viitsi lähteä lunttaamaan Wikipediasta vaikka totta ihmeessä totuus sieltä löytyykin. Koulussa opetettii n mikä on BKT ja paljonko siitä on kaksi prosenttia. 
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 08.04.22 - klo:21:23
 >:( Nyt riittää tämä puutaheinää. En jaksa enkä viitti eikä olis pitänyt ruveta alun alkuaan.   >:(
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 09.04.22 - klo:00:39
Nato on ainoa realistinen vastavoima Venäjän laittomille hyökkäyksille ja Venäjän tekemille sotarikoksille Euroopassa.  :eusa_pray:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 11.04.22 - klo:18:58
Näistähän on netissä tilastoja, vaikkapa tämä https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php. Ei tietenkään kaikki välttämättä ole yksityiskohtaisesti juuri noin, mutta jotakin suuntaa näkee.

Lisäksi löytyy tilastoja esim. siitä, kuinka paljon pannaan puoustusbudjettiin rahaa. Useimmilla Nato-mailla on alle Suomen, ja myös alle Naton oman 2 % pyrkimyksen.

Asevelvollisuusarmeijaa on pidetty vanhanaikaisena ajatuksena ja korvattu se ammattiarmeijalla. Tämä ei koske vain nato-maita, vaan niinhän esim. Ruotsi teki. Nyt taitavat olla kääntämässä kelkkaansa.
Kyll.ä sinä sitten olet viisas ihminen. Nehän juu löytyy ja virheettöminä sieltä ja täältä
 ja vielä tuoltakin. Että kyllä Öppiäinen tietää, mennään me muut vaan kotiin.Muistoni mukaan kelpo vasemmistolainen on aina vastustanut armeijaa ja erityisesti asevelvollisuusarmeijaa.  Totesin varsin varhain olevani erittäin epäkelpo vasemmistolainen. Se kun on aina aina aina ulkopolitiikaltaan sopinut niin kehnosti ---   Ja sitten taas, kun joutui näkemään todellista köyhyyttä ja ihan totta kurjuutta juuri omilla potilaillaan niin no, ja juujuu, kaikki oin vain venanneet kuten kirjoitit että apu tulee sitte kuitenkin Natolta mihin taas minä en uskonut sillonkaan kun kaverit ei enää ollu kavereita. 

Mutta kyllä minä viitsin seurata mitä puolueen piällysmiehet ja Li Andersson ynnä muut ihann jokainen sanoo, kirjoittaa ja julkaisee, niitten perusteella sitten...    :icon_cool:  Että anteeksi nyt, eihän siihen toden tosiaan mitään pakkoa ole vaikka kyllä  suosittelisin.
 
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 11.04.22 - klo:19:09
Sanoskin ja nyt joku joka tietää, mistä alkaen Ruotsi on ollut NATOn jäsen ja vailla minkäännäköistä asevelvollisuutta?

  Se on toinen asia ettei sen maan itsepuolustusintressit ole järin korkealla, kun ollaan niin mukavasti Suomen ja Norjan keskellä.  Niinhän se meni jo toisen maailmansodan aikaan vaikka kyllä Kustaa kuninkaan puntit tutisi.  Ja juujuu tuli tänne ja tuli Norjastakin ja Tanskasta muutama pataljoona ja nyt sitten oikaisemaan että se oli rykmentti tai joukkue tai kolme viisasta miestä.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: juhani - 11.04.22 - klo:19:35
Ruotsi ei ole NATON:n jäsen.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 12.04.22 - klo:01:52
Ruotsi ei ole NATON:n jäsen.
Sitähän minäkin.

Eikä saa pähkäiltyä oliskos, pitäiskös, kysyttäskös niiltä suomalaisilta.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 15.04.22 - klo:12:03
Jengi funtsii, et NATO on sama kun jenkkien armeja takapihalla, mut minusta se ei ole niin.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 15.04.22 - klo:12:31
Jengi funtsii, et NATO on sama kun jenkkien armeja takapihalla, mut minusta se ei ole niin.

Niin funtsii ja pieleen funtsii.  Me tarvitsemme tuen Euroopan valtioilta, vaikka mitä taas veivasin päässäni, muistelin Suomea EU.n kynnyksellä kun siinä se nyt jökötti, ja arvelin, että yhteisvaluuttamarkkinat saattaisi hillitä sitä markan loputonta inflaatiota ja kelluttamista ja devalvaatiota ja 20 prosentin korkoa kun vuokra-asuntoa   e i   s a a n u t ja tuntui ettei se opiskeluvuosien nälkäkuuri lopu i k i n ä. 

Siinä se nyt on.  Koko elämäni olen saanut tulla erittäin tietoiseksi siitä että Neuvostoliitto ja Neuvostoliitto, niin ah ah Neuvostoliitto.  Paratiisi maan päällä. 


Henkilökohtaisesti olen ihan kyllästynyt kun mikään ei muutu.  Suomen on kaikin mahdollisin tavoin turvattava tuo samperin itäraja. En yksinkertaisesti jaksa hölynpölyä NATO-valtioitten surrrkeista armeijoista ja Ruotsin peräti olemattomasta ja muuta enemmän tai vähemmän soopaa. 

Puolustusliitolla, tai olkoon sitten sotilasliitto jos se tekee täällä jonkun onelliseksi, ei ole muuta tarkoitusta kuin katsoa, ettei tänne olisi niin mukava hyökätä.  Uhotkoon se rusnatsi Putler, toivon että maailma taas yhdeltä nurkaltaan rauhoittuu, kun Itämerestä saamme melkein NATOn sisämeren. 


En usko että voimme jatkuvasti jumputtaa, että entäs sitten jos viidenkymmeen vuoden päästä sitä ja sitä.  Pengoin tarvitessani niin tarkkaan vuosien 1940-1941 historian ja jatkosodan jossa Suomi okei kävi erillissotaa (muttei ihan kumminkaan, ehkä se joskus saadaan taas ulos se kirjaI   

Tilanne oli sitä luokkaa, ettei ollut mahdollisuutta pähkäillä nuotiolla että mitähän sitte viiden vuoden päästä ja jos Saksa häviää ja mitäs nyt oikein pitäis.  Tai ehkä olis pitäny keittää tsajua ja huudella naapurille, että kun myö kumminkin hävitääön, niin lopetetaanko alkuunsa. 
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 08.05.22 - klo:09:31
Pohjois-Korea tuomitsee Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysaikeet syyttäen Yhdysvaltojen poliittisia motiiveja. Pohjois-Korean ulkoministeriön mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys provosoisi Venäjää alati voimakkaampiin reaktioihin ja epävakauttaa Itämeren sotilaallisen tasapainon.   :repee:

– Edellä mainitut faktat osoittavat, että Yhdysvallat ja länsimaat ovat hyödyntämässä Ukrainan tilannetta kultaisena mahdollisuutena kiristää verkkoa Venäjän ympärillä, ministeriö toteaa.  :icon_lol:

Lähde

Pohjois-Korea tuomitsee Suomen Nato-aikeet
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/14d1a524-6c17-4abc-9e47-2cbdceaf183d
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 12.05.22 - klo:09:14
 >:(  Löytyy niitä tuomareita lähempääkin kuin  :repee2:  niin pitkältä. 
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: luterilainen - 12.05.22 - klo:10:28
Tasavaltamme presidentti Sauli Niinistö ja pääministerimme Sanna Marin kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä. :eusa_clap:  :109:

Lähde

Näin presidentti ja pääministeri perustelevat liittymistä Natoon – lue sanasta sanaan Niinistön ja Marinin yhteinen, historiallinen lausunto
https://yle.fi/uutiset/3-12441411


Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 18.05.22 - klo:13:19
Tasavaltamme presidentti Sauli Niinistö ja pääministerimme Sanna Marin kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä. :eusa_clap:  :109:

Lähde

Näin presidentti ja pääministeri perustelevat liittymistä Natoon – lue sanasta sanaan Niinistön ja Marinin yhteinen, historiallinen lausunto
https://yle.fi/uutiset/3-12441411

Kuule.  Usko tai älä, mutta me luemme uutisia. Hesaria. Ylen nettisivuja. Uutta Suomea. Kansan Uutisia. Juu eikä televisio ole syntiä eikä radiokaan. Me tiesimme nämä herättuämme oletan että suurin osa ja meitsi kello 05.30 lähtien ilmestymisjärjestyksessä.

Jos löydät harvinaisempaa linkkiä vakuuttaaksesi täällä väkeä niin etsi se ensin ja linkitä sitten.    :icon_rolleyes:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 18.05.22 - klo:13:27
Että ihan hyvä, mutta tiedetään eli et useimmiten tarvitse noita viitteitä. Niitä saa varmasi käyttää mutta pidetään tapana noin tieteellisemmin jättää ne yleisesti hyvin tunnetuista asioista kokonaan pois (Maanantain jälkeen tulee tiistai, viitt. almanakka siltä ja tältä ja tuoltakin vuodelta)  :icon_eek:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 18.05.22 - klo:14:43
Jos löydät harvinaisempaa linkkiä vakuuttaaksesi täällä väkeä niin etsi se ensin ja linkitä sitten.

Otsikon mukaan tosiaankin keskustelemme NATO:sta. Tämä ei ole uutissivu.

Keskustelupuheenvuorona: Puolustusliitto näyttäytyy nyt lujana ja turvallisen yhtenäisenä, mutta onhan sen sisäisistäkin ongelmista saatu vihiä. Ehkä onkin hyvä, ettei liitto ole kaikin puolin yhtenäinen; vaara sen kehittymisestä muuksi kuin puolustukselliseksi ratkaisuksi pysyy vähäisenä. Taannoinen vastapuoli Varsovan liitto taisi vahtia enemmän omia jäseniään kuin ulkopuolisia uhkia.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 18.05.22 - klo:16:02
NATO minusta ihan ok ratkaisu, mutta sen lieveilmiöt tai oireilut mietityttää.

Mullahan kavereita, niin Ukrainasta kuin Venäjältä ja ihmetyttää että nyt venäläiset kutsuu mua fasistiksi ja natsiksi, no lähimmät kaverit leikillään, mutta kauemmat totisemmin.
Juutalaiset kaverit juttelee salakuljetuksista Neuvostoliiton aikaan heille ja varautumiseen salaiseen vaikuttamiseen, en ees ymmärrä mitä ne neuvvoo.

NATO on minusta hyvä ratkaisu, mutta jos se saa tavantallaaja kansalaiset erimaista vihaamaan ja epäilemään toisiaan, niin se huolestuttaa.

Tuntuu oudolta, että me suomalaiset olemme nyt venäläisten mielestä natseja ja fasisteja?
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 18.05.22 - klo:16:25
Mitä natsi tarkoittaa? Sehän on lyhennys nationalistista, kansalliskihkoilijasta. Mikä maa mahtaa tässä tilanteessa uhota räikeimmin omaa erinomaisuuttaan, jopa pyhyyttään? Jaa-a...
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 18.05.22 - klo:16:31
Mitä natsi tarkoittaa? Sehän on lyhennys nationalistista, kansalliskihkoilijasta. Mikä maa mahtaa tässä tilanteessa uhota räikeimmin omaa erinomaisuuttaan, jopa pyhyyttään? Jaa-a...

Sas se rakas kauvverinni, kuten raumalaiset sanoo.

Ihan sika hyvä kysymys, kun Venäjällä se on joku saatana joka on muissa kuin heidän kansojenliiton ystävyyden ulkpuolella, jotenkin se juortaneen, siis lähtöteksti, niin tulee kait kait 2 wwr jalkeisestä sodasta, jossa ryssä vei ison voiton ?

pena kyselee isoista asioista vaikeita kysymyksiä.

Tää on ihan parasta, kun penakin kyselevällä mielellä välillä, ihan körttiä.

penalta taitanee tulla kyselevällämielellä liian vaikeita kysymyksiä, kun fiksuhan ukko on ja metropoli.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Riitta-mummi - 24.05.22 - klo:09:50
Seuraava harhainen valtion päämies on Turkin Recep Tayyip Erdogan. Hän alkaa vetää vertaansa Putinin ja Donald Trumpin jakamalle valhekuvalle demokraattisista valtioista.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008835930.html

Ihmetyttää se kuinka poliitikotkin, puhumattakaan kansan lähes lukutaidottamasta väestä vedetään mainuttaja 'hallitsijoita' uskomaan.

Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: seppos - 24.05.22 - klo:10:25
Seuraava harhainen valtion päämies on Turkin Recep Tayyip Erdogan. Hän alkaa vetää vertaansa Putinin ja Donald Trumpin jakamalle valhekuvalle demokraattisista valtioista.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008835930.html

Ihmetyttää se kuinka poliitikotkin, puhumattakaan kansan lähes lukutaidottamasta väestä vedetään mainuttaja 'hallitsijoita' uskomaan.

Ongelma ei ole uusi, vaan lähes ikiaikainen. Heillä riittää pyrkyä. Sama näkyy pienimuotoisemmin usein myös työpaikolla.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 02.06.22 - klo:09:36
Mitä natsi tarkoittaa? Sehän on lyhennys nationalistista, kansalliskihkoilijasta. Mikä maa mahtaa tässä tilanteessa uhota räikeimmin omaa erinomaisuuttaan, jopa pyhyyttään? Jaa-a...

Eikös se ollut lyhennys die (?) Nazionalsozialistische Arbeiterparteista eli kansallissosialistisesta työväenpuolueesta.  Minä en nyt viitsi luntata oikeinkirjoitusta wikipediasta, mutta kyseessä oli alkuaan hyvin pieni baijerilainen työväenpuolue, joka opponoi sosialistisia lue marxilaisia työväenliikkeitä ja halusi Baijerin erotettavaksi Saksasta. Siis silloin Länsi-Saksasta.  Hitler osallistui kokoukseen ja vaikuttui mutta piti puheenvuoron jossa sanoi että eiei, vaan tehkäämme Saksasta jälleen suuri (missähän olen kuullut vastaavaa ihan viime vuosina.,.  :003:)


Ja Aatu piti puheen, tehkäämme Saksasta jälleen suuri, ja sai hurraahuutoja ja kättenpaukutusta ja eteni... 23 muistaakseni järjestettiin ns olutmarssi jonka yrityksenä oli kaapata valta, Aatu siitä sai pyttyä jossa kirjoitti Mein Kampfin

ja kyllä hän sai vallan ihan parlamentaristista tietä  mutta ei tämäkään ollut keskustelua NATOsta.  Ei ole mikään ruusutarha kuten ei ole EUkaan, mutta yrittää kai jonkinlaista demokraattista päätöksentekoe, huhhuh.  Tosin esim Turkki siihen päätyi joskus kylmän sodan aikaan eikä enää saisi jäsenyyttä, mutta sillä on tietty ---


äääh, en mie jaksa enempää    :icon_rolleyes:  jotenki niin tai sinnepäin   :icon_cool:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 02.06.22 - klo:10:06
Saksalaisuus kuului olennaisena osana alkuperäiseen natsiaatteeseen, olihan se mainittu puolueen nimessäkin: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Nykyisin ymmärrän natsilla mitä tahansa väkivaltaista kansalliskiihkoilijaa.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: seppos - 02.06.22 - klo:17:07
Mitä Suomen Natoesteihin tulee niin taitaa ideapankki löytyä itäisestä naapurimaastamme eikö suinkaan Turkista. Millä jippo on ostettu on mielenkiintoista. Onko Turkki vain Troijan hevonen?
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 03.06.22 - klo:18:05
Saksalaisuus kuului olennaisena osana alkuperäiseen natsiaatteeseen, olihan se mainittu puolueen nimessäkin: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Nykyisin ymmärrän natsilla mitä tahansa väkivaltaista kansalliskiihkoilijaa.

Venäjänjuutalainen Natsi, siis edes mennyt Wladimir Zirinovskyi perusti puolueen liberaalidemokraattinen kansanpuolue joka oli täysin natsi puolue, että ei nimi kerro kaikkea.
Tanskaan muutessamme, niin faija hermoili, kun tanskan vestre oli porvarillisempi kuin kansan Högre, siis vasen oli oikea ja toisinpäin.

NATO liittymisemme on kyllä vastatuulessa. Suomelle tuntuu aina käyvän näin. Liitytään EUhun ja saamme sitä ja tätä, mutta olemmekin saaneet maksaa kaikille muille ja meitä on viety kuin litran mittaa.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 04.06.22 - klo:11:21
Mitä Suomen Natoesteihin tulee niin taitaa ideapankki löytyä itäisestä naapurimaastamme eikö suinkaan Turkista. Millä jippo on ostettu on mielenkiintoista. Onko Turkki vain Troijan hevonen?

Tätä olemme ihmetelleet mutta toistaiseksi olen epäilyksen vallassa, ettei Suomella ja Ruotsilla joko ole pätkänkään vertaa merkitystä Turkille tai siis Erdoganille, vaan hän haluaa pullistella sixpakkiaan ja hauiksiaan sisäpoliittisesti ja huolimatta lähes sadan prosentin inflaatiosta päästä jatkamaan presidenttinä.  Suomeen ja Ruotsiin on kuin onkin päästetty jokunen kurdi.  Turkkia tuskin enää koko NATOn jäseneksi huolittaisiin.  Se oli varsin yksinkertainen liitto ja Turkin piiput sohivat jatkuvasti väärään suuntaan (siis mihin milloinkin) ja sitten pidetään parkua, miksette te ammu kurdeja, jos ette niin minä en rupee ja Turkkiahan on saanut ennenkin maanitella kuin hemmoteltua vekaraa asiassa kuin asiassa.

Toiseksi joskin kurdit tekivät esimerkiksi suuressa määrin likaisen työn ISISiä vastaan taisteltaessa, heillä on yksi sakki joka on hieman ikävä, en nyt rupea lunttaamaan wikipediasta mikä.  Heillä oli jonkin verran todellistakin turvallisuusuhkaa Turkille, muttei siitä joukkiosta ole Suomessa tai Ruotsissakaan ketään.  Niin pitkään kuin muisti kantaa on heillä ollut halu siihen omaan Kurdistaniaan, mikä ei ole yksinkertaista kun asuvat neljän hyvin errilaisen valtion alueilla vähemmistöinä.  Mutta Receptistä puuttuu ilmoitus, ei ole otettu meille. sitä sakkia jos on tietoni oikea.   On tarpeetonta hänen riehua.


Jos Erdogan tässä mählää länsisuhteensa,  no NATOsta ei ehkä saa/voi erottaa, mutta voidaan jättää kutsumatta kekkereihin joissa jaetaan sisäpiiritietoa tiedusteluista sekä niitä sotakoneita, joista tässä kai sentään on kysymys. Synkimpinä hetkinäni  olen miettinyt kuinka käy jos hän pelkästään hautoo kysymystä kuinka lihottaa  taas turkey muhkeaksi.  Jos eim aivan osmannien tapaan niin Lebensraumia, Lebensraumia tarvii.  Tai vähintään vaikutusvaltaa.

Sitä kautta on aivan ajateltavissa että hän pelaa usealla laudalla samanaikaisesti, mutta kuinka selväjärkisesti, sitä en uskalla ajatellakaan ymmärtäväni. 
.................

Eli toistaiseksi oletan, että kyse on niistä USAlaisista hävittäjistä.  Vot, nythän minä ne otan.  :icon_cool:

Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 04.06.22 - klo:11:39
Ukrainaa, joka ei kuulu NATOon eikä EU:n on kun herättiin että juupeli siellähän on totiset paikat avustettu avokätisesti.  Nuo vakuutukset siitä, että Suomen ja Ruotsin "NATO-jäsenyyden eteen tehdään kaikki voitava ja äkkiä" olen jostakin syystä kuullut rivien välistä vakuutuksen, ettei meidän tarvitsisi odottaa vastaavassa tilanteessa niinkään pitkään.

Vaikka kuinka NATO-jäsenyyden motiivina olisi ydinpelote mietin toisin ajoin, kuinka Hitler olisi suhtautunut semmoiseen.  Häntähän tosin koetettiin päästää päiviltä kun kenraalitkin hermostuivat kun korpraali tuli komentelemaan aika mieletöntä strategiaa mutta ihmeen sitkeähenkisiä diktaattorit ovat.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 10.06.22 - klo:18:43
Saas näkee mitä tapahtuu, kun Putin jo uhkailee NATO maata Latviaa ja meinaa, että se kuuluu Venäjälle ja hän ei ole nähnyt sopimusta, että se irrotetaisiin Venäjästä.

Nato maahan hyökkääminen voi sitten aloittaa sen punaisen nappulan painamisen uhkailun, että jos muut maat sekaantuu, niin painamme atoimiase nappulaa.

Saas näkee mihin tää menee.

Tanskasta sen verran NATOn sotasalaisuuksista, kun yksi työkaverini siellä oli, niin kertoi oliko lapsensa työskentelevän jossain salaisessa NATO tukikohdassa jotain oli sukellusveneiden kanssa tekemistä
No ryssän lentokone tunkeutui Tanskan ilmatilaan, niin valkoista jauhetta alkoi tippuja tietokoneiden ja kaikkien koneiden päälle tukikohdassa.
Jotain jännää tapahtui.

No kun ne tanskalaiset sai oman koneen ilmaan, niin venäläinen kone oli jo lentänyt Tanskan läpi ja poistunut ilmatilasta.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: PekkaV - 11.06.22 - klo:05:16

   Mikä on pienen ihmisen osa, sillä pieneksi tässä tuntee itsensä - ja pelkää sen vähäisenkin arvonsa menettää.
Jumala! Lopeta sodat, nälänhädät ja sairaudet maailmasta. Vai mikä sinun suunnitelmasi on? Leikitkö vaan? Vaikea uskoa, mutta tiesi ovat tuntemattomat. Kai Sinä kuitenkin olet olemassa, koska minä Sinulle kirjoitan. Uskoni synnyttää Sinut?! Korkein voima olet Sinä. Sinä olet viimeinen toivo, Lapuan lukko ja Lapin Leuku ovat osin ihmisestä. Meissä on osa ellei kaikki kuitenkin Sinua. Emme tunne itseämme. Olet Pyhä. Ihminen on pyhä. Sunnuntaisin toteutuu aidoin meissä. Usko, toivo, rakkaus.
   Siinä vasta pakkaus.
Tätä on rakkaus
Takuuvarmasti

Tottakai, sanoi Pappa. https://www.youtube.com/watch?v=fnftr-Sx5v8

Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 11.06.22 - klo:14:12
   Mikä on pienen ihmisen osa, sillä pieneksi tässä tuntee itsensä - ja pelkää sen vähäisenkin arvonsa menettää.
Jumala! Lopeta sodat, nälänhädät ja sairaudet maailmasta. Vai mikä sinun suunnitelmasi on? Leikitkö vaan? Vaikea uskoa, mutta tiesi ovat tuntemattomat. Kai Sinä kuitenkin olet olemassa, koska minä Sinulle kirjoitan. Uskoni synnyttää Sinut?! Korkein voima olet Sinä. Sinä olet viimeinen toivo, Lapuan lukko ja Lapin Leuku ovat osin ihmisestä. Meissä on osa ellei kaikki kuitenkin Sinua. Emme tunne itseämme. Olet Pyhä. Ihminen on pyhä. Sunnuntaisin toteutuu aidoin meissä. Usko, toivo, rakkaus.
   Siinä vasta pakkaus.
Tätä on rakkaus
Takuuvarmasti

Tottakai, sanoi Pappa. https://www.youtube.com/watch?v=fnftr-Sx5v8

Itse opetellut Isä meidän rukousta, siis pitkähkön kaavan mukaan joka laudsettaa tai virkettä tai jotain, niin miettien ja pekka vn, niin samaa mieltä kanssasi veli kristuksessa.
Siis Isä meidän joka olet taivaassa Pyhitetty olkoon nimesi.
Siis olkoon Herran nimi pyhä ja pelkäämme sitä ja Herran pelko varjelee meidät tekemästä pahuutta ja raakuutta.

Kun ihmisillä ennen muinoin oli Herran pelkoa, että on Siellä Jumalakin ja hänen edessään olemme, niin se rajoitti raakuuksia ja sotia.

No kylläkin yksi nuorisopastori jossain nuorten illassa menetti hermonsa mun kaa, ne yleensä menetti, niin kuin nykyäänkin, niin hän kauniisti ja hyvin selitti minulle, että peloittelemalla saan ihmiset tulemaan nuorten kokoukseen, kun oikein pelottelen helvetillä, mutta sitten kun ne huomaa, et en pysty elämään kuin pyhimys, niin ne ei tule takaisin vaan viittaa kintaalla kopko jutulle.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 12.06.22 - klo:00:33
Sama täällä.   :'( :'(
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: öppiäinen - 12.06.22 - klo:21:45
Mitä Suomen Natoesteihin tulee niin taitaa ideapankki löytyä itäisestä naapurimaastamme eikö suinkaan Turkista. Millä jippo on ostettu on mielenkiintoista. Onko Turkki vain Troijan hevonen?

En oikein usko että olisi. Erdogan lienee mielestään niin iso herra että ei yhtä Putinia kumartele eikä juoksupojaksi ryhdy. Hyödyntää toki tilanteen tarjoamia mahdollisuuksia.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 15.06.22 - klo:11:53
Saksalaisuus kuului olennaisena osana alkuperäiseen natsiaatteeseen, olihan se mainittu puolueen nimessäkin: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Nykyisin ymmärrän natsilla mitä tahansa väkivaltaista kansalliskiihkoilijaa.

Se ei jos pilkkua viilataan merkinnyt aivan tarkalleen Saksan rajojen sisällä eläviä ei-juutalaisia henkilöitä, vaan mystistä oletettua rotua, jolla on vaalea tukka ja siniset silmät noin suunnilleen, joskin mukana oli totta kai tuo "Machen wir Deutscland grosse"  jälleen    :repee2: 

Juutalaiset merkitsi jonkinlaista evoluution erehdystä eli oksaa joka oli sahattava pois, siis se Untermensch oli paljon pahempaa kuin romani, homoseksuaali tai tavan rikollinen rosvo.  En käsitä kuinka koko juttu meni jakeluun, mutta ilmeisesti ihminen on valmis uskomaan mitä hyvänsä saadakseen kuulua porukkaan, ja menihän vastustuksesta äkkiseltään henki ja vielä omaistenkin pahimmoillaan.  Mukaan kelpuutettiin jollain tapaa sekalaisesti saksan kieltä puhuvia alueita, suomalaisia pellavatukkia (muttei norjalaisia) ja tietenkin itävaltalaisia.

Siinä kaaostettiin päättömiä ja päällisiä asioita sisä- ja ulkopolitiikasta, ---    Versaillesin rauhan eittämätön kohtuuttomuus, sillä Saksa ei aloittanut sotaa, se sattui olemaan Serbian liittolainen ja siitä Sarajevon ammuskelustahan katsotaan yhä sodan syttyneen, vaikka kyseessä oli yksi kiihkonationalisti (Olisiko hän sitten natsi vai tyytymätön serbien painostukseen??) ja Serbian sodanjulistus ---  Eli kun penkoo maailmansotien historiaa enkä nyt puhu wikipediasta, niin kyllä jää monesti ymmälleen. 

 siihen sotkettiin tuo tehkäämme Saksa taas suureksi -- unelma, työttömyys, massiiviset tuloerot,  maan sisäinen kaaos, järjetön inflaatio ja puute ja kurjuus joka taas oli seurausta suuresti Yhdysvaltain pörssiromahduksesta joka puolestaan oli seurausta silkasta ahneudesta  >:(

.....................

Tämän kirjoitin koska historialla on tapana toistaa itseään, ihmisten käytös ja ryhmädynamiikka valitettavan muuttumatonta,  arveluni mukaan keskustelu Turkin kanssa kaikin mokomin jatkukoon muttei se tule mitenkään auttamaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyshakemusten etenemisessä.  Kovasti surullista, että Turkissa kärsitään kovasti terrorismista, mutten oikein ymmärrä kuinka Suomi siinä voi olla avuksi. 

Jos joku tietää täällä haastatellun Yleisradiossa terroristia, voisiko kertoa ketä ja milloin, samoin jos meillä on saanut sen kurdien ns työväenpuolueen jäsenistö turvapaikkaa.  Stoltenberg olisi tehnyt reilusti jos olisi maininnut ihan ääneensä tarkemmin.

.....................

Noh.  Seiso tässä omalla pohjallasi äläkä luota vieraan apuun.  Ja niinhän toiminta jatkuu joka tapauksessa.  Minua vain tymnpäisee kaikenlainen pullistelu tyyliin meillä-on-maailman-suurin-armeija  :seina:


 :repee:Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 15.06.22 - klo:15:48
Deutschland über alles -laulusta käy ilmi, mitä Saksalla tarkoitetaan. Se määritellään maantieteellisesti näin: 'von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt'. Maas virtaa Ranskan pohjoisosista Belgian ja Hollannin kautta Englannin kanaaliin. Memel on Liettuassa sijaitsevan Klaipedan toinen nimi. Etsch on Italiassa Alpeilta laskeva Pon sivujoki. Belt tarkoittaa Tanskan salmia. Jonkinlaiseen saksalaisen kielen ja kulttuurin piiriin siis viitataan.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 15.06.22 - klo:19:18
Deutschland über alles -laulusta käy ilmi, mitä Saksalla tarkoitetaan. Se määritellään maantieteellisesti näin: 'von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt'. Maas virtaa Ranskan pohjoisosista Belgian ja Hollannin kautta Englannin kanaaliin. Memel on Liettuassa sijaitsevan Klaipedan toinen nimi. Etsch on Italiassa Alpeilta laskeva Pon sivujoki. Belt tarkoittaa Tanskan salmia. Jonkinlaiseen saksalaisen kielen ja kulttuurin piiriin siis viitataan.

Saksa vai Saksi  vai rippeet Pyhästä Saksalais-Roomalaisesta keisarikunnasta?   :repee:

Maamme-laulussa ei maantieteellisiä rajoja määritellä, mutta ennen Jatkosotaa meillä kyllä laulettiin hyvin paljon Suomen rajoja määrittävää laulua, enkä nyt tarkoita sitä, jossa vedettiin rajoja Vienanlahdesta laatokkaan, tai kuvattiin kuinka Uraliin, uraliin, ryssä koittaa yt raahata samovaarejaan.


Senkin takuulla löytäisi wikistä mutta en ole wikipediaihminen.  Joku saattaa sen tuntea:  Auran rannat, Vienan suu --siin on suomalainen mahti siinä Suomi kukoistuu.  Sitten tunnettiin tai muistetaan laulu jossa Suomi piirrettiin kartalle harjujen ja vaara-aluetten nimillä, siinä laulettiin Maaselän kannaskin Suomelle.

Eli onhan  näitä.  En oikein ymmärrä mitä sinä tivaat mutta sinä tivaat aika usein eikähän siinä mitään, sen kun.  Deutschland über Alles ei riittänyt Hitlerin Saksalle, siihen laulettiin aina keskelle säkeistöjä Die Fahne hoch mutta senhän sinä ilman muuta tiesitkin. 

................

IhaN typeräähän minun oli näihin puuttua, kukin tietää sen verran mistäkin minkä on joskus innostunut opiskelemaan tai lukemaan.  Minä luin Saksan historian niin että osasin sen paremmin kuin Suomenkaan ja siihen nyt kuului aika monta paksua kirjaa ja tykkäsin lukea ja muistan, ja se tapahtui silloin kun kiinnostuin Bonhoefferista, yritin tehdä siitä postmortem autopsya eli suomeksi kuolemanjälkeistä psyykkistä sielunymmärrystä (ruumiinavaus on käytetty mutta hieman harhaanjohtava)  Kun täällä oli ilmeisiä väärinymmärryksiä niin ajattelin että joku olisi kiinnostunut kun oikaisen mutta kukaan ei ole koskaan sellaisesta järin ihastunut ja nythän me olemme aivan suunnattoman saksaviisaita. 


..............................


Natsi oli kylläkin haukkumasana jo Kolmannessa Valtakunnassa.  Siksi en oikein ymmärrä miksi ns uusnatsit kutsuvat itseään nimellä josta olisi päässyt päättömäksi kun ne vanhat natsit pitivät valtaa. 

No, ei kai körttiläisetkään itse valinneet nimitystä,  ja  meilläpäin 60-70-luvun taitteessa koulujen hihhulipiiri oli siihen osallistujien käypää kamaa.  Se tarkoitti seurakuntanuorten tapaa kerääntyä välitunnilla ringiksi.  Kokoontujat käyttivät nimitystä itsestään hyvin luontevasti, että miksikäs ei.


Milloin saamme uusfasistit jotka ovat itsestään ylpeitä??  Ennen ei ketään sätitty natsiksi, fasistiksi kylläkin.  Tämän minä muistan. 

Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: seppos - 15.06.22 - klo:19:30
Fasistin sanan sisältö lienee vain olla vasemmiston vastapuolelle  nimenä. Nimi konkretisoi vihan ylevämmyyttä
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 15.06.22 - klo:20:09
Fasistin sanan sisältö lienee vain olla vasemmiston vastapuolelle  nimenä. Nimi konkretisoi vihan ylevämmyyttä

Ei ihan,,  sehän otettiin italian natsipuolueen eli Mussolinin kannattajien vitsakimppu-tunnuksesta (fasces--vitsat) ja se siis oli ASSilaisten haukkumanimikirjoon kuuluva perussana.

Fasisti oli niin peruskamaa -- kuului samaan sarjaan kuin porvari, neuvostovastainen ja imperialisti -- että meiltä kyllä hissanmaikka kysyi onko kukaan ihmetellyt koko fasistiksi nimittelyä, eikö tule mieleen mitään häijympää? 
Luokka vastasi jotta natsit ja kuulemma sitä opettaja ajoi takaa, tapahtui 1972 tai 1973.

Porvarista tuli jo niihin aikoihin itselle omaksuttu nimitys (ole porvari kouluneuvostovaalimainoksissa)
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: juhani - 15.06.22 - klo:20:35
Vuonna 1991 puhuin NATOon menemisestä ja minut torpattiin. Vuonna 2022 minua ei torpata.  :icon_wink:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 15.06.22 - klo:21:34
Ei ihan, sehän otettiin italian natsipuolueen eli Mussolinin kannattajien vitsakimppu-tunnuksesta (fasces--vitsat).

Nauhalla sidottu vitsakimppu, johon on liitetty kirves, on Rooman valtakunnan aikainen liktorien tunnus. https://fi.wikipedia.org/wiki/Liktori
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 16.06.22 - klo:12:21
Määrättömän tärkeä tarkennus.  Tätä ilman emme voisi lainkaan ymmärtää kuinka keskeisellä sijalla on Wikipedia ja   fasismin vitsakimppu.  Kirjoitettuani itse sinne jotaki  aloin perushalveksia koko wikipediaa.  Jos se ei anna enempää kuin minun tietomääräni joka kuuluu yleissivistykseen jota on satunnaisesti höystetty jokin törmäily historian tai musiikin tai Dietricus Docensin tuotannon  lehdillä, niin ei sillä ole syvästi viisasta  tarjottavaa.  Juu kyllä. Minä lueskelin sitä ja niin huomasinkin että ei hyvää päivää, mitä tämä on?

........................................


Totesin ja Pena säesti ettei tämä ole uutissivusto (siis jokaista Yle-sivustoa ei tarvitse täydentää lähdeviittein)  niin mietin toisinaan tarvitseeko wikipediaakaan, se on selattavissa omaan puhelimeen samalla kun näpyttelee tänne.  Voi tietty sanoa, että tieto wikitasoa eli karrmivankirrrjava  mutta tällä kertaa meni oikein.  Sain kerrata koulukurssin kun siskon lapsilla oli luki-häiriö ja nuorin poltti kääminsä ellei saanut selvää, ja Historian Tuulet on aika sekava kirjasaarja lisäksi.

--------------------------------


No hyvä.  Minun peruslähteeni oli ja on kansakoulunopettaja HuK Reijo Selin Kotkasta, päivää.  Isä ei päässyt lukemaan ollenkaan haluamiaan asioita, hän tuli todella niin köyhästä perheestä että vasta nykyisellään tulen tietämään kuinka köyhäastä.  Haluttiin kmouluttaa yksi (1) lapsista ja vanhin sitten.  Kävi päinsä kun isä kävi tehdastyössä niin nuoresta kuin Tampellaan otettiin ja se oli puollille päivin silloin jo 14v ikäiset. Ja saihan sitä nuorempikin kaikenlaista tsupparintointa. Mies olisi jatkanut opettajaopintojen 2v jälkeen lukuja, mutta nainen tuli tielle eli samalle kurssille. 

Mutta opiskella voi vielä sen jälkeenkin ja meillä opiskeltiin, kumpikin.  Kun isäni sitten pääsi opettamaan historiaa, kustantamot vielä kilpailivat oppikirjasarjoillaan, eli niitä saatiin ilmaiseksi ja isä toi ne minulle:  LUes tämä ja tämä ja nuo ja kerro...   Kätevää kun ei ehdi ja pitäis.  Siitä tuli isäni ja minun juttu, sillä kirjoissa kerrottiin varsin eri tavoin samoista tapahtumista ja minä otin siitä tenavana osumaa aika pahasti ja selitin kiihtyneenä kun en vielä voinut ymmärtää että jo niin varhain voidaan tulkita samaa tapahtumaa monella tapaa,

Sen takia kun vielä joskus itse korjailin ja kyhäilin niitä wikin sivuja jäi varmaan aivan turha ja typerä epäluottamus:  samperi, näitä kyhää joku toinen leena eikä  tiedä yhtään enempää... 


Ihan hyvä, ja äkkiä sieltä voi tsekata vuosiluvut joita ensimmäisenä alkaa unohtaa kuten koskas alkoi se Aleksanteri ensimmäisen hallinta-aika.  Mutta siellä on aika lailla virheitä --- ja jos vaivautuu lukemaan kirjoja joissa niinikään on virheitä, myönän auliisti, ellei muuten niin painossa tulleita, avartuu koko lailla maailma, josta etsin vain vuosilukua.

Isäni 92 muistaa käsittämättömän tarkasti asioita mutta hän luki aikanaan ulkoa, kun lopulta sai...  Kerran tai kaksi, siis ellei kolme, oli maalla eikä siis kesäyliopistossa, ulkona satoi kaatamalla ja me tappelimme sisällä ä
änekkäästi, minä, sisko ja neljä serkkua... kertoi ajatelleensa Geschichte Russlandin ääressä että mitähän tälläkin joskus... 

....................

Mutta Pena.  Sovitaan että sinulla oli fasismista viimeinen ja kattavin sana, eli voimmeko siirtyä keskustelemaan NATOsta? :003: :003: :003: :repee2:

 Nythän me alamme olla jo kokomuueurooppaoppineita, mihin vain mahtoi unohtua NATO-keskustelu.   :110: :repee:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 16.06.22 - klo:12:59
Minulla on kertakaikkine puute johon hartaasti halajan korjausta. 

Kehen Erdogan viittaa puhuessaan terfroristista jota on haastateltu Yleistadiossa?

Onko Suomi tarjonnut PKK:n jos se nyt oli se kurdien työväenpuolue nimeltään, jäsenille turvapaikkaa? 

-------------------

Kuinka on.  Minulle jäi pahasti se käsitys että kurdit tekivät likaisen työn taistelussa ISISiä vastaan, pistivät vankilaan ja saivat peräti pidettyä ne elossakin  kuten yrittivät jotenkin katsoa perää
n al Holin leirin naisia ja lapsia,  eikä Eurooppa ota käydäkseen oikeutta edes maittensa kansalaisia vastaan. 

---------------

Turkissa on ollut terrori-iskuja, muistan ainakin sen joka tapahtui juuri ja juuri ennen kuin Niinistö puolisoineen saapui viralliselle vierailulle. 

Ymmärrän ettei mitään nimilistoja annneta julki mutta kun niin halusta kuuntelisin terroristin haastattelun, niin mitä olen missannut? 

Mikä ihmeen päähänpisto koko Erdoganin tämänkertainen oikuttelu on?  Minun on vaikea uskoa että kyseessä olisi Troijan hevonen, kuten Seppos arveli mutta mistä sen tietää.  Järin  hyvissä väleissä nuo kaksi eivät ole siis vanhastaan Turkki ja Venäjä, koko ajanhan se on ollut yhtä tasapainottelua.

Ja sitten.  Onko näkemystä tai tietoo siitä, mikä ihmeen ja kumman hinku Erdoganilla olisi hyökätä Syyriaan?? Siellä vasta oli pitkä ja tuhoisa sota.  Tahtooko Erdogan vain skabata Putinin kanssa siitä, kummalla on vahvempi  armeija?  Saa rumempaa jälkeä aikaan? 

Miksi herrannimessä pohjoinen NATO olisi niin harmittava, että on ministerikin pantava uhoamaan --- meiullä on  maailman toiseksi vahvin armeija  (ja sitten?) 

...........................


Ajatteleeko äijä että siellä ne ressut nyt vapisevat Putinin edessä?

Arvatkaa mitä. Minä en pelkää jostakin syystä.  Kysyin siskolta pelkäätkö sotaa ja sanoi tyynesti pelänneensä koko ikänsä.  Kesät elettiin tietty keskellä äidin lapsuudenperheen sotamuistoja (kymmnenen henkeä) kai heidän oli ne jutut kelattava...  Me emme nukkuneetkaan, me kahdeksantoista serkusta  :icon_eek: 

Mutta pelätä.  Lapsena näin painajaisunia ja herätin koko perheen luullessani lumiauraa tankiksi ja katolta putoavaa lunta pommiksi, mutta meidän luokalla monella oli samoin . Jossain vaiheessa ei enää viitsinyt, mutta pidän kyllä koko Pohjolan yli kattavaa puolustusliittoa varmempana rauhan takeena nyt, kuin Saksan liittokanslerin ja Ranskan presidentin pehmeitä puheita siitä että  ei saa nolata Putinia (minusta hän nolasi itse itsensä)  ja koko kysymys on toisarvoinen.   Vakavin eskalaation riski liittyy Putinin väärinkäsityksiin itsestään --- nuo puheet Pietari Suuresta ovat suuruusharhaisia kuvitelmia joiden mukaisesti hän toimii. 
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 17.06.22 - klo:15:53
Kehen Erdogan viittaa puhuessaan terroristista jota on haastateltu Yleistadiossa?

Ylen toimittaja Tom Kankkonen teki 7.6. jutun Syyrian kurdialueesta ja jututti PYD-puolueen johtajaa Salih Muslimia.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 18.06.22 - klo:03:25
Ylen toimittaja Tom Kankkonen teki 7.6. jutun Syyrian kurdialueesta ja jututti PYD-puolueen johtajaa Salih Muslimia.

Noh, hänen terroritekojensa lista?   :icon_eek: 
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 18.06.22 - klo:03:33
aaa
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 18.06.22 - klo:03:47


Kiitos, koetetaan etsiä.  Olipa hyvä kun kuuntelit.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 18.06.22 - klo:03:52
 :003:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 18.06.22 - klo:04:28
Salih Muslimista ei löydy, mutta onhan kurdeista muuten podcasteja, ja vielä on kuunneltavissa vantaalaisesta  Suomen vasemmistoliiton jäsenestä ja nimeä en edes yritä kirjoittaa, menisi pieleen joka tapauksessa.  Itse ohjelma on melko yleispätevä, mutta tarkentaa, että Erdogan kantaa närää tarkkaan ottaen Syyriuan kurdeja kohtaan.  Tämä naishenkilö ei ole tehnyt terroritekoja ellei sellaiseksi lueta tähän keskusteluun osallistumista. 

Luulen kyllä että täällä itse kurdit, eräs maaton kansa, on niin tuttu ja useimmille jo koulussa opetettu, että sinänsä hyvän ohjelman referointi on tarpeeton.  Kuuntelin sen (läh 1.6.) ihmettelin, mikä mättää  :icon_rolleyes:  kun Erdoigan yhtäkkiä niin tuittuilee. Ja koska kuuntelen radiota jos ja kun selkääni särkee.


--------------------------


Kun mietin istuttaessani omenapuuta, onko nyt aivan taattua että hän varmasti osaisi näyttää isosta maailmankartasta, missä on Suomi   :repee2:   Ehkä hänelle sentään kerrottiin...  Ettei saa NATO  laajeta itäsuuntaan...

mutta kun Baltia sijaitaee jo aika pahoin itäsuunnassa.  Putin sen kyllä tietää, mutta kun mies ensin oli yhtä hymyä ja sitten paukuttaa kuin Lapsi 4 kengänkannoilla lattiaa, lapsena, siis. Mitähän saatavaa Erdoganilla saattaisi sittenkin olla Venäjältä? 


Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 18.06.22 - klo:06:50
Salih Muslimin puolueesta on tietoa Wikipediassa: Demokraattinen unioni puolue (in kurdi  : Partiya Yekîtiya Demokrat , PYD , vuonna arabiaksi  : حزب الاتحاد الديمقراطي , Hizb Al-Ittihad Al-Dimuqraṭiy ), on Syyrian kurdien poliittinen puolue .
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Viisveisaaja - 18.06.22 - klo:15:16
Ylen toimittaja Tom Kankkonen teki 7.6. jutun Syyrian kurdialueesta ja jututti PYD-puolueen johtajaa Salih Muslimia.

Suomen tekemiset on kyllä aika pientä kurdien hyväksi.
En usko sen vaikuttavan paljoakaan vaikka ei toimittajat haastattelisi kurdeja.

Muutenkaan Suomen politiikka ei erotu muiden maiden politiikoista suhteessa kurdeihin tai kurdistaniin.

Taitaa Erdogan pelata isompaa peliä jossa Venäjä takana ja omat intressit.

Kuitenkin itse boikotoin Turkkia niin vaate kuin valtiota ja en sinne matkustaisi.
Muutenkin Saksa ja muut maat jossa miljoonia turkkilaisia töissä voisivat vähän painostaa turkkilaisia palautuksilla ja muulla.
Ikävää, että taas yksi diktaattori on sekoittamassa maailman ja Suomen asioita.

Toivottavasti jos nyt emme NATOon pääse, niin edes ne hävittäjät Amerikasta saisimme nopeasti.
Kyllä toi turkkilainen diktaattori käy hermoille.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: juhani - 18.06.22 - klo:19:53
En tiedä, mutta sisäpoliittiset vaalit Turkissa on tulevana ajanjaksona. USA on samalla tavalla sisäpoliittisissa tulevaisuuteen tähtäävä. Meille eurooppalaisille on hieman vaikeata ymmärtää. Meille ulkopolitiikka on  paljon enemmän kuin sisäpolitiikka. Turkki ja USA sisäpolitiikka ensin.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 19.06.22 - klo:02:37
Näin varmasti on, USAn kaiken politiikan heiluminen ääreest laitaan on vielä omansalaista kun puolueita on kaksi...

Diktaattorit käyvät aina hermoille, ja kai on näon, ettei siitä Turkin iltalypsystä ole kukaan perillä.  Kyllä minua kiinnostaa todella Turkin kaikki politiikka nykymenolla enemmän kuin joskus, vaikka minun on myönnettävä että sympatiani olivat kurdien pulella, ja juu miksi puolueita ja puollle asettumisiua, ei sais niin, mutta minkäs teit, kun niin pääsi käymään ja kun en kuitenkaan ole vaikutusvaltainen henkilö, niin ehkä ei niin väliksi.


Tietty Stoltenberg puhui Kultarannassa suoraan Erdoganille, mutta pientä rajaa hän olisi voinut harkita pitävänsä. Niinistö sanoi asiallisesti tyyliin kurjaa että teillä on kurjaa ja juu ymmärrämme, käviskös ymmärtää meitä noin vastavuoroon?

Mutta kyllä uteliaisuus syö mun suuhunsa ennen joulua ellei sitä äijää saa kukaan ns avautumaan tai ihan vaan puheliaaksi, ohjastiko joku maan sisältä ehkä jos ei sentään ulkoa
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 19.06.22 - klo:02:40
Salih Muslimin puolueesta on tietoa Wikipediassa: Demokraattinen unioni puolue (in kurdi  : Partiya Yekîtiya Demokrat , PYD , vuonna arabiaksi  : حزب الاتحاد الديمقراطي , Hizb Al-Ittihad Al-Dimuqraṭiy ), on Syyrian kurdien poliittinen puolue .

Oiwau, toki nyt wikissä, mitä sieltä puuttuisi.  Minä kysyin mitä hän on tehnyt ja milloin päässyt Suomen Yleisradiossa esiintymään.,  Haulla ei löydy mujtta voinhan soittaa sinne.   :icon_cool:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 19.06.22 - klo:06:28
Mainitsinhan jo tuon päivämäärän. Uutisissahan se Tom Kankkosen raportti oli 7.6. Turkille taitaa riittää terroristin määrittelyksi se, että on poliittisesti aktiivinen kurdi.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 28.06.22 - klo:06:08
Salih Muslimin puolueesta on tietoa Wikipediassa: Demokraattinen unioni puolue (in kurdi  : Partiya Yekîtiya Demokrat , PYD , vuonna arabiaksi  : حزب الاتحاد الديمقراطي , Hizb Al-Ittihad Al-Dimuqraṭiy ), on Syyrian kurdien poliittinen puolue .


Totta, ja Pohjois-Syyrian kurdialueen sodan pelosta oli laajempikin juttu kesäkuun alkupäivinä, kun Erdogan uhosi hyökkäyksellä sinne. 

Ja hän siis on Suomessa, ja toimii täällä poliittisesti aktiivina, Mielenkiintoista, on mennyt minulta kokonaan ohitse.  No, uskomme että Wiki tietää.  Muistaakseni hänellä oli jo runsaahkostri ikää, mutteihan se menoa estä. 


Halusin tietää mitä hän oli tehnyt, siis onhan  Turkkiin toki kohdistunut vastarintaiskuja.  Ja hän oli sitten osallinen johonkin näistä.  Kiinnostavaa sillä sen kyllä muistan ja kuulin ihan Ylen ajankohtaisohjenmasta tai luin verkkosivulta että puolue, jonka toimia pidettäneen yleismaailmallisesti terroristisina, on työväenpuolue PKK. 

Ei se tässä nyt valaise että näppäimistössä on arabialaiset kirjaimet  mutta miksei, miksei. Erdogan kylläkin esitti tuon syytöpksensä ennen 7.6. eli välittömästi kuultuaan Suomen ja Ruotsin Nto-hakemuksista. Ehdottomasti ei koska näissä maissa suositaan ja suojelllaan terrorismia. 

Kyllä siinä leukaa nsai hieroa sijoilleen joks pitkään kun mietti, miten vaikkeaa täne Suomeen on saada edes turvapaikkaa. En nyt tarkoita Ukrainaa.

.........................

Joskus tekisi mieleni huomauttaa, ettei ehkä Suomenkaan kannata hakata ovea jonka takana hymistellään kiusaantuneina ja no, myötätu ntoni Stoltenbergille, joka on ihan mukava mies ja koettaa kovasti.    Ei meillä ole loputtomiin aikaa  eikä resursseja jauhaa yhtäsamaa jonkin epämääräisen Erdoganin kanssa, kun pitää varustaa sitten entistä tehokkaampaa armeijaa ja kylläöhän täälläkin pystytään ydinaseita valmistamaan jos ei muuta pelotetta enää keksitä.


.........................

Sais hirttää hellästä paikasta mokomat suurvaltiaat.  Osmannien valtakuntaako se äijä haikailee?  Onko sillä Putinin kanssa joku skaba --- ei nyt koskien meitä sentään, mutta sitä Syyriaa, jonka toivoisi saavan jo elää rauhassa.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: 1944 - 28.06.22 - klo:07:32
Luin kaiken tekstin, johan nyt toki, mutta viimeisen kappaleen  eka lause,,,,hehee
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 28.06.22 - klo:23:29
Luin kaiken tekstin, johan nyt toki, mutta viimeisen kappaleen  eka lause,,,,hehee
hjuuh... meni siinä vähän pahemminkin överiksi paikoiten... Mutta kun en pääse Ukrainaan viskelemään Molotovin koktaileja enkä naisten valmiusjoukkoihin ja pitäis saada jiohokin vaiheeseen se jatkosota Kotkasssa teksti eli mielialat pörröö vähän kiihtyneesti kaikessa sotimisessa,,,, kun sitä ei voi lopettaa muuten, kuin hiolehtimalla siitä, että meillkä on omat hyvät puolustusvoimat, niin...   :kahvi: :kahvi: :kahvi:

Minulla taisi keittää tässä ketjussa, olen pahoillani jos jotakuta pahastutin.  Olo keveni äsken muutaman piirun, kun kuulin viimeiset uutiset.


En kai erityisesti ajatellut koko NATOa siis, liittymistä tai liittymättömyyttä enen kuin heräsin että juupeli, meillähän on kanssa sinne rajaa ja jos tarkkaan katsotaan niin emme me ihan skandinaaveja ole rakenteeltamme emmekä historialtamme emmekä muinaisuskonnoiltamme, että mistä sitä tietää mitä... no niin.

Minä imittäin rrrrakastan tätä maata, ihan maapalaakin, kieltä, kansaa, yritystä demokraattiseen päätöksentekoon, oikeudenmukaisuuteen ja olisin erittäin valmis sitä puolustamaan,  Kun olen kirjoitustyön taustalle joutunut perehtymään omaan historiaamme ihan tipluja myöten, rakastan vielä syvemmin kuin ennen kuin Päivä laskee, Tuulityttö, ilmestyi.   :)
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 29.06.22 - klo:04:50

Jos tarkkaan katsotaan niin emme me ihan skandinaaveja ole rakenteeltamme emmekä historialtamme emmekä muinaisuskonnoiltamme, että mistä sitä tietää mitä...

Jos ’tarkkaan katsotaan’, venäläiset ovat slaavilaisen kielen ja kreikkalaisen uskon omaksunutta suurelta osalta suomensukuista sekakansaa, jonka valtio syntyi skandinaavisten viikinkivaltakuntien perinnölle. Välillä oli tämä saksalaisjuutalaisen sosialismiaatteen vaihe.

Eipä näissä asioissa niin tarkkoja yleensä olla.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: 1944 - 29.06.22 - klo:07:27
Ollessani palveluksessa en yleisesti kertonut kannastani pro Nato. Jotenkin tiesin sisälläni, että eivät massankeittäjätkään edusta suomalaista mielipidettä  meidän muiden edestä. Koen, että nyt ollaan näissä asioissa keskitiellä.
 
Mitenkä tämän seuraliikkeen vasemmistolaiset lienevät määrittäneet kantansa. Minulle on tosin yksi hailee, että mitä mieltä ovat. Yritän seurapenkissä istua hiljaa, että en ylhäisöä häiritsisi.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 29.06.22 - klo:08:41
Yleinen mielipide selviää niin, että kukin sanoo omansa ääneen. Jos on äänekkäämpien kanssa eri mieltä, ei liene viisasta vaieta. Ymmärrän sanonnan tyhmyyden tiivistymisestä joukossa niinkin, että typeryyksiä tehdään usein siksi, että porukan viisaimmat ovat hiljaa.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 30.06.22 - klo:08:12
Jos ’tarkkaan katsotaan’, venäläiset ovat slaavilaisen kielen ja kreikkalaisen uskon omaksunutta suurelta osalta suomensukuista sekakansaa, jonka valtio syntyi skandinaavisten viikinkivaltakuntien perinnölle. Välillä oli tämä saksalaisjuutalaisen sosialismiaatteen vaihe.

Eipä näissä asioissa niin tarkkoja yleensä olla.

En ehkä ihan pysynyt junassa tällä kertaa.  Mitähän yritit selittää?  Jos ihan-tarkkoja-ollaan, niin kielellisesti olen kvarttihurri ja vielä noin kuudestoistaosakasakka jos aivan perimää tarkastellaan, ajalta jona Konstantin Romanov hallitsi Puolaa sen varakuninkaana vielä slaavikin  siivu lisää, ja jos kauemmas mennään, se kymenlaaksolainen viipale on yhä edelleen baltti.  Tästä pääsimme peräti sopuun kerran, ja samanlaista löytyy monen taustasta jos joku vanha sukulainen sattuu harrastamaan sukututkimusta ja itse éksyy pänttäämään uskontotiedettä.

Olen ilmeisesti kolhaissut sinua, mutta minkäs sille.  :icon_cool:  Minulle opetettiin  lääkiksessä jotta alueella asuu sekalainen kansa mutta ei viikinkien jälkeläisiä kuin varsin vähäisessä määrässä.  Kansanterveystieteen luennoilla istui harvinaisen vähän väkeä. 

Eli tämä sekakansa sitten jossain vaiheessa huomasi, ettemme ole ruotsalaisia emmekä tule venäläisiksi, tämä saattaa wikissä lukera sitten päinvastoin.  :kahvi:

Muttemme ole slaaveja, vaan sieltä täältä tänne muuttanutta väkeä joka käännytettiin aikanansa roomalaiskatolilaiseen uskoon, sitä ennen täällä palveltiin sitä Ukkoa. Joku saattaisi todella ajatella että sopivaa sakkia assimiloitavaksi ja onhan sitä yritetty, ei siitä ople sataakaan vuotta.Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Pena - 30.06.22 - klo:08:26
Yritin selittää sitä, että kun valtapolitiikassa julistetaan, mitä puolustetaan ja mikä nähdään uhkaksi, tehdään yksinkertaistavia yleistyksiä. Vietnamin sodan ajoilta muistan tämän: mustat miehet lähetetään sotimaan keltaisia miehiä vastaan puolustaakseen maata, jonka valkoinen mies ryösti punaisilta miehiltä.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 30.06.22 - klo:08:36
Ollessani palveluksessa en yleisesti kertonut kannastani pro Nato. Jotenkin tiesin sisälläni, että eivät massankeittäjätkään edusta suomalaista mielipidettä  meidän muiden edestä. Koen, että nyt ollaan näissä asioissa keskitiellä.
 
Mitenkä tämän seuraliikkeen vasemmistolaiset lienevät määrittäneet kantansa. Minulle on tosin yksi hailee, että mitä mieltä ovat. Yritän seurapenkissä istua hiljaa, että en ylhäisöä häiritsisi.

Voin minä kertoa, vasemmistolaisuus on minulle sisäpoliittinen ja pro-nato ja moni muu ulkopoliittinen kannanotto, eli saat uskoa että olen välillä hieman pyörällä päästäni.

Tosin.  Milloin ikinä Suomea on aavistettukaan uhattavan ulkopuolelta, kaikki äänestävät yhdenmukaisesti. Vasemmistolainen ajattelu sisäpolitiikassa kumpuaa köyhyyden näkemisestä ja siitä ajatuksesta, että hyvinvoinnin jakaminen turvaa yhteiskuntarauhan myös.  Vähän niin, että kaikkien olisi saatava elää tyydyttävä elämä, ja ihmisiä kun olemme, innostumme äkkiä selittämään miksi kaikki mun on mun ja sekin mikä on sun on mun.


  Yhtenäistä kansaa ei voi voittaa  :) :kahvi: 
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: Leena - 30.06.22 - klo:08:59
Yritin selittää sitä, että kun valtapolitiikassa julistetaan, mitä puolustetaan ja mikä nähdään uhkaksi, tehdään yksinkertaistavia yleistyksiä. Vietnamin sodan ajoilta muistan tämän: mustat miehet lähetetään sotimaan keltaisia miehiä vastaan puolustaakseen maata, jonka valkoinen mies ryösti punaisilta miehiltä.

Intiaaneja??

No niin, no niin.  Olet aivan oikeassa, ja voimme jatkaa keskustelua NATOsta :kahvi:
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: 1944 - 30.06.22 - klo:09:06
Tosi on, että yhtenäistä kansaa ei voi voittaa.

Mutta,,,,, erityisesti 70-luvulla sain jopa vihamielisiä kannanottoja reserviläisiltä harjoituksissa. Kemijärven massankeittäjä oli pahin,,, totesi, että olen suojatyöpaikassa, olen niin HEIKO mies, että minut tulisi työntää sinne takaisin ja n----a uudelleen. Sekös herätti hilpeyttä.

Tänään nähdään, että eduskunnassakin on näitä idän suuntaan haaveilijoita, vähän, alle kymmenen, mutta sama Kemijärven henki meriteeraa.
Otsikko: Vs: Keskustelua Natosta
Kirjoitti: seppos - 30.06.22 - klo:19:26
Jatkuu osassa 2